Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εισαγωγή (κλιματικό σύστημα) Αρχείο σημειώσεις

Διαφάνειες 1ης διάλεξης σε pdf

2 - Ηλιακή ακτινονολία Αρχείο σημειώσεις

2η διαλεξη

3 - Διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας Αρχείο σημειώσεις

3η διάλεξη

4 - Φαινόμενο του θερμοκηπίου Αρχείο σημειώσεις

4η διαλεξη

5 - Αναδράσεις στο κλίμα Αρχείο σημειώσεις

5η διαλεξη

6 - Αναδράσεις, ευαισθησία του κλίματος και κλιματική αλλαγή Αρχείο σημειώσεις

6η διαλεξη

7 - Φυσική μεταβλητότητα του κλίματος (αλλαγές στο παρελθόν και στο μέλλον) Αρχείο σημειώσεις

7η διαλεξη

8 - Το γενικό πρόβλημα της αέριας ρύπανσης Αρχείο σημειώσεις

8η διαλεξη

9 - Επιπτώσεις των ρύπων, όρια και κανόνες Αρχείο σημειώσεις

9η διαλεξη

10 - Αλληλεπίδραση των ρύπων με το περιβάλλον: χημικές Αρχείο σημειώσεις

10η διαλεξη

11 - Αλληλεπίδραση των ρύπων με το περιβάλλον: μετεωρολογία. α) Κάθετες κινήσεις Αρχείο σημειώσεις

11η διαλεξη

12 - Κινήσεις μέσης και μεγάλης κλίμακας και επιρροή στη διασπορά των ρύπων Αρχείο σημειώσεις

16η διαλεξη

13 - Καταβόθρες ρύπων Αρχείο σημειώσεις

17η διαλεξη