Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εισαγωγή Αρχείο σημειώσεις

σημειώσεις

2 - Συμβολισμός: «Αντικειμενοποιώντας το Υποκειμενικό». Τα δύο συμβολιστικά ρεύματα και η ριζοσπαστικότητα της φυγής Αρχείο σημειώσεις

σημειώσεις

3 - «Ιδιοσυγκρασία», «Έκφραση» κ΄ «Έντονη Προσωπικότητα»: Εξπρεσιονισμός Αρχείο σημειώσεις

σημειώσεις

4 - Προς την Αφαίρεση: Η Γεωμετρική Αποδόμηση της Ακαδημαϊκής Παράδοσης. Κυβισμός και Μετακυβιστικές Τάσεις Αρχείο σημειώσεις

σημειώσεις

5 - Η Επόμενη Μέρα μετά τον Πόλεμο: «Ο Τρίτος Δρόμος» του Μεσοπολέμου α) Η Έξοδος στην Υπερ-Πραγματικότητα του Υπο-συνείδητου: Υπερ-ρεαλισμός. β) Κριτικός Εξπρεσιονισμός και Κοινωνικός Καυτηριασμός Αρχείο σημειώσεις

σημειώσεις

6 - Η Φωτεινή Πλευρά του 1ου Παγκόσμιου Πολέμου: Αφαίρεση και Ανασυγκρότηση της ελπίδας Αρχείο σημειώσεις

σημειώσεις