Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή Αρχείο Σημειώσεις

1

2α. Σκέδαση - Περιοδικότητα Αρχείο Σημειώσεις

2β. Κρυσταλλική δομή Αρχείο Σημειώσεις

3. Δυναμική πλέγματος Αρχείο Σημειώσεις

3

4α. Στατιστική Fermi - Dirac Αρχείο Σημειώσεις

4β. Θεωρία Drude Αρχείο Σημειώσεις

5. Ημι - κλασσική θεωρία. Ηλεκτρόνια σε περιοδικό δυναμικό Αρχείο Σημειώσεις

5

6α. Θεωρία ζωνών Αρχείο Σημειώσεις

6β. Πυκνότητα καταστάσεων Αρχείο Σημειώσεις

7. LCAO Αρχείο Σημειώσεις

7

8. Ημιαγωγοί Αρχείο Σημειώσεις

8

Ασκήσεις Φάκελος 1ο σετ ασκήσεων

1

Φάκελος 2ο σετ ασκήσεων

2

Φάκελος 3ο σετ ασκήσεων

3

Φάκελος 4ο σετ ασκήσεων

4

Φάκελος 5o σετ ασκήσεων

5