Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Κάθαρση Αρχείο 1. Κάθαρση

.

2. Όγκος κατανομής Αρχείο 2. Όγκος κατανομής

.

3. Χρόνος ημιζωής Αρχείο 3. Χρόνος ημιζωής

.

4. Πώς καθαίρονται τα φάρμακα από το ήπαρ Αρχείο 4. Ηπατική κάθαρση

.

5. Βιοδιαθεσιμότητα και κάθαρση πρώτης διόδου. Προβλέποντας τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων Αρχείο 5. Βιοδιαθεσιμότητα και κάθαρση αρχικής διάβασης

.

6. Κάθαρση των φαρμάκων από τους νεφρούς Αρχείο 6. Νεφρική κάθαρση

νεφρική κάθαρση και σύνδεση με πρωτεϊνες

7. Μη γραμμική φαρμακοκινητική Αρχείο 7. Μη-γραμμική φαρμακοκινητική

μη-γραμμική φαρμακοκινητική

8. Φαρμακοδυναμική Αρχείο 8. Φαρμακοδυναμική

φαρμακοδυναμική

Εκπαιδευτικό Υλικό Αρχείο "Beta-Bloker Blues" by Ewen MacDonald & Friends, from Finland

a blues for b-blokers

Αρχείο "Drug Dosage Forms" by Ewen MacDonald & Friends, from Finland
Αρχείο "Zero Tolerance For You" by Ewen MacDonald & Friends, from Finland
Βιβλιογραφία Διεύθυνση URL Εύδοξος
Συνδέσεις - Links Διεύθυνση URL Interactive Clinical Pharmacology
Διεύθυνση URL pharma-CAL-ogy
Διεύθυνση URL TRC - Teaching Resource Centre