Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εξέταση κεφαλής Αρχείο ΣΤ΄ Εξάμηνο -εξέταση κεφαλής
2. Κλινική εξέταση τραχήλου Αρχείο Κλινική εξέταση τραχήλου
3. Κλινική εξέταση ορθοπρωκτικού σωλήνα Αρχείο Κλινική εξέταση ορθοπρωκτικού σωλήνα
4. Εξέταση αρτηριών Αρχείο Εξέταση αρτηριών
5. Εξέταση φλεβών-λεμφαγγείων Αρχείο Εξέταση φλεβών - λεμφαγγείων
6. Εξέταση πολυτραυματία Αρχείο ΣΤ' Εξάμηνο- Εξέταση πολυτραυματία
7. Κακώσεις θώρακα/μεσοθωρακίου Αρχείο ΣΤ' Εξάμηνο- Κακώσεις θώρακα /μεσοθωρακίου
8. Κακώσεις κοιλίας Αρχείο ΣΤ' εξάμηνο- κακώσεις κοιλίας