Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή Αρχείο Εισαγωγή

Εισαγωγή

2. Τεχνικές και μέθοδοι Αρχείο Τεχνικές και μέθοδοι

Τεχνικές και μέθοδοι

3. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες της κυτταρικής μεμβράνης Αρχείο Οι ηλεκτρικές ιδιότητες της κυτταρικής μεμβράνης

Οι ηλεκτρικές ιδιότητες της κυτταρικής μεμβράνης

4. Η δομή ιοντικών διαύλων Αρχείο Η δομή ιοντικών διαύλων

Η δομή ιοντικών διαύλων

5. Το δυναμικό ενέργειας Αρχείο Το δυναμικό ενέργειας

Το δυναμικό ενέργειας

6. Ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά τασεοευαίσθητωνών διαύλων Αρχείο Ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά τασεοευαίσθητωνών διαύλων

Ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά τασεοευαίσθητωνών διαύλων

7. Ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά συνδεματικών διαύλων Αρχείο Ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά συνδεματικών διαύλων

Ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά συνδεματικών διαύλων

8. Φαρμακολογία διαύλων Αρχείο Φαρμακολογία διαύλων

Φαρμακολογία διαύλων

9. Δίαυλοι: απο το γονίδιο στην εξέλιξη Αρχείο Δίαυλοι: απο το γονίδιο στην εξέλιξη

Δίαυλοι: απο το γονίδιο στην εξέλιξη