Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εισαγωγή στη Θεωρία Πολυπλοκότητας Αρχείο Διαφάνειες 1

Διαφάνειες 1

2 - H κλάση ΝΡ Αρχείο Διαφάνειες 2

Διαφάνειες 2 

3 - NP-πληρότητα Αρχείο Διαφάνειες 3

Διαφάνειες 3

4 - Κλάσεις Πολυπλοκότητας Αρχείο Διαφάνειες 4

Διαφάνειες 4

5 - Επέκταση ορίων επιλυσιμότητας Αρχείο Διαφάνειες 5

Διαφάνειες 5

6 - Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι Αρχείο Διαφάνειες 6

Διαφάνειες 6

7 - Τοπική αναζήτηση Αρχείο Διαφάνειες 7

Διαφάνειες 7

8 - Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι Αρχείο Διαφάνειες 8

Διαφάνειες 8