Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Αρχιτεκτονικό σύνολο εντολών Φάκελος Διαφάνειες

Διαφάνειες

2. Οργάνωση επεξεργαστή Αρχείο Σχεδίαση επεξεργαστή, έλεγχος

Σχεδίαση επεξεργαστή, έλεγχος

Αρχείο Επίδοση υπολογιστή και διοχέτευση

Επίδοση υπολογιστή και διοχέτευση

Αρχείο Διοχέτευση: έλεγχος

Διοχέτευση: έλεγχος

3. Υποσύστημα μνήμης Αρχείο Υποσύστημα μνήμης, κρυφές μνήμες

Υποσύστημα μνήμης, κρυφές μνήμες

Αρχείο Κρυφές μνήμες, μέρος 2

Κρυφές μνήμες, μέρος 2

Αρχείο Εικονική μνήμη

Εικονική μνήμη

Αρχείο Διακοπές

Διακοπές

4. Υποσύστημα εισόδου εξόδου Αρχείο Υποσύστημα εισόδου εξόδου, μέρος 1ο

Υποσύστημα εισόδου εξόδου, μέρος 1ο

Αρχείο Υποσύστημα εισόδου εξόδου, μέρος 2ο

Υποσύστημα εισόδου εξόδου, μέρος 2ο

5. Σύγχρονοι υπολογιστές Αρχείο Παραλληλισμός επιπέδου εντολής

Παραλληλισμός επιπέδου εντολής

Αρχείο Παράλληλοι υπολογιστές

Παράλληλοι υπολογιστές

6. Οδηγίες GitHub Αρχείο GitHub

GitHub