Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εισαγωγή Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

2 - Θεωρίες μάθησης Αριθμητισμός Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

3 - Επίλυση προβλήματος - Πρακτική άσκηση Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

4 - Επίλυση προβλήματος (συνέχεια) Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

5 - Επiλυση προβλήματος (συνεχεια) Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

6 - Κατηγορίες προβλημάτων - Ρεαλιστικά Μαθηματικά Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

7 - Ρεαλιστικά Μαθηματικά Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

8 - Πρόσθεση-αφαίρεση Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

9 - Γραμμικότητα – Γεωμετρία Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

10 - Γεωμετρία Μοντελοποίηση Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

Πρακτική άσκηση - αποστολή αρχείων Αρχείο Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Μαθηματικών
Αρχείο Φύλλο παρατήρησης διδασκαλίας

Το φύλλο παρατήρησης συμπληρώνεται μία φορά από κάθε ομάδα παρατήρησης.

Αρχείο Φύλλο σχεδιασμού και αξιολόγησης διδασκαλίας

Το φύλλο σχεδιασμού συμπληρώνεται ατομικά.

Ενδιαφέροντα αρχεία και συνδέσεις Αρχείο Οι Porsche στην Ελλάδα ή αλλιώς: οι (κατα)χρήσεις της Στατιστικής
Διεύθυνση URL Plus Magazine
Αρχείο The knowledge quartet
Αρχείο Προβλήματα από τις Η.Π.Α. και τη Ρωσία
Διεύθυνση URL Κλειστά και ανοιχτά προβλήματα
Ο συγκεκριμένος ιστότοπος περιέχει πλήθος κλειστών και ανοιχτών προβλημάτων κάθε επιπέδου.
Διεύθυνση URL Mathematics Education Research Blog
Πολύ ενδιαφέρον ιστολόγιο που παρουσιάζει τα σημαντικότερα άρθρα και γεγονότα της Διδακτικής των Μαθηματικών.
Διεύθυνση URL Freudenthal Institute
Το Freudenthal Institute είναι το πιο σημαντικό Ευρωπαϊκό ίδρυμα όσον αφορά στα Ρεαλιστικά Μαθηματικά.
Διεύθυνση URL Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε - ανάμεσα στα άλλα - και όλα τα σχολικά βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή.
Διεύθυνση URL Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα. Σκοπός της ΕΜΕ είναι η προαγωγή και η διάδοση των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης.
Διεύθυνση URL Figure this!
Ένας ιστότοπος με μαθηματικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
Διεύθυνση URL Nrich
Ο συγκεκριμένος ιστότοπος περιέχει πλήθος μαθηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και άρθρων σχετικών με τη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Διεύθυνση URL ΜathsChallenge.net
Ο ιστότοπος περιέχει πλήθος μαθηματικών προβλημάτων σε διάφορα επίπεδα.
Διεύθυνση URL Θαλής και φίλοι
Ο Θαλής και Φίλοι είναι μία μη-κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και διεθνή δραστηριότητα, η οποία έχει ως στόχο το γεφύρωμα του χάσματος ανάμεσα στα μαθηματικά και άλλες μορφές πολιτισμικής δημιουργίας.
Αρχείο Modelling reality in mathematics classrooms: The case of word problems - Brian Greer

Το άρθρο παρουσιάζει τα ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση ρεαλιστικών προβλημάτων στην Μαθηματική εκπαίδευση.

Αρχείο Using Short Open-ended Mathematics Questions to Promote Thinking and Understanding - Foong Pui Yee
Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει μία κατηγοριοποίηση προβλημάτων, καθώς και παραδείγματα ανοιχτών προβλημάτων.
Αρχείο Τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής - Χαράλαμπος Λεμονίδης
Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζονται τέσσερις αρχές διδασκαλίας, που είναι σχετικές με τις δραστηριότητες και τα σενάρια των Μαθηματικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία, αλλά επίσης και με τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, παρουσιάζεται μια περίπτωση από την εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων στη λογική των "Μαθηματικών της φύσης και της ζωής".
Αρχείο Framework for classroom assessment in Μathematics - Jan de Lange
Το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει ένα πλήρες πλαίσιο για την αξιολόγηση με βάση τις αρχές της ρεαλιστικής προσέγγισης στα Μαθηματικά.
Αρχείο A global survey of international perspectives on modelling in mathematics education - Gabriele Kaiser, Bharath Sriraman
Αρχείο Cognitive psychology and mathematics education - Lyn D. English
Το άρθρο αναφέρεται στις πρόσφατες εξελίξεις στη Διδακτική των Μαθηματικών.
Αρχείο Αναλύοντας ένα σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών: Η περίπτωση της Α΄ Δημοτικού - Σόνια Καφούση, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Κωνσταντίνος Τάτσης
Αρχείο Μελέτη του πλαισίου των δραστηριοτήτων του σχολικού εγχειριδίου των Μαθηματικών της Α΄ Δημοτικού - Κωνσταντίνος Τάτσης, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Αρχείο Feeling number: grounding number sense in a sense of quantity - David Wagner, Brent Davis
Η αίσθηση του μεγέθους αριθμών μέσα από δραστηριότητες
Αρχείο Αξιολόγηση επίλυσης ανοιχτών προβλημάτων
Διεύθυνση URL Διδασκαλία επίλυσης ανοιχτών (όχι απαραίτητα μαθηματικών) προβλημάτων
Αρχείο Why is the learning of elementary arithmetic concepts difficult? Semiotic tools for understanding the nature of mathematical objects - Juan D. Godino, Vicenç Font, Miguel R. Wilhelmi & Orlando Lurduy
Διεύθυνση URL Understanding uncertainty
Διεύθυνση URL Tanya Khovanova’s Math Blog
Mathematics, applications of mathematics to life in general, and my life as a mathematician
Διεύθυνση URL Mathematical objects - Exploring the links between Art and Mathematics
Αρχείο What data can and cannot do
Διεύθυνση URL Φύση και Μαθηματικά (video)
Διεύθυνση URL Mathalicius

Mathalicius

Διεύθυνση URL Great Maths Teaching Ideas

Great Maths teaching ideas

Αρχείο Using Aviation to Change Math Attitudes

Using Aviation to Change Math Attitudes