Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Ύλη του μαθήματος

1

Αρχείο Σημειώσεις του μαθήματος

2

1. Ο οργανισμός και ο ανθρώπινος παράγοντας σ’ αυτόν. Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Στελέχωση των οργανισμών, προσλήψεις Αρχείο Σημειώσεις

2

4. Η υποδοχή και η αρχική στήριξη του προσωπικού / Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού Αρχείο Σημειώσεις

3

5. Αξιολόγηση, εποπτεία και καθοδήγηση προσωπικού Αρχείο Σημειώσεις

4

6. Παρακίνηση του προσωπικού Αρχείο Σημειώσεις

5

7. Οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας Αρχείο Σημειώσεις

6

8. Επικοινωνία και ανθρώπινες σχέσεις Αρχείο Σημειώσεις

7