Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή Αρχείο Σημειώσεις - Εισαγωγή

1

2. Δεδομένα και Κατηγορίες δεδομένων Αρχείο Σημειώσεις - Κατηγορίες δεδομένων

2

3. Δημογραφικά Στοιχεία. Αρχές της Δημογραφίας Αρχείο Σημειώσεις - Δημογραφικά Στοιχεία. Αρχές της Δημογραφίας

3

4. Το Δείγμα και η Δειγματοληψία Αρχείο Σημειώσεις - Το Δείγμα και η Δειγματοληψία

4

5. Πιθανότητες και παιχνίδια με πιθανότητες στο Νηπιαγωγείο. Αρχείο Σημειώσεις - Πιθανότητες και παιχνίδια με πιθανότητες στο Νηπιαγωγείο.

5

6. Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων Αρχείο Σημειώσεις - Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων

6

7. Ανάλυση διακύμανσης Αρχείο Σημειώσεις - Ανάλυση διακύμανσης

7

8. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων Αρχείο Σημειώσεις - Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων

8

9. Δύο πληθυσμοί Αρχείο Σημειώσεις - Δύο πληθυσμοί

9

10. Πίνακες 2 x 2 Αρχείο Σημειώσεις - Πίνακες 2 x 2

10

11. Μη παραμετρική ανάλυση Αρχείο Σημειώσεις - Μη παραμετρική ανάλυση

11

12. Ανάλυση δεδομένων - έρευνας - Ασκήσεις Αρχείο Σημειώσεις - Ανάλυση δεδομένων - έρευνας - Ασκήσεις

12

13. Εισαγωγή στη χρήση του SPSS Αρχείο Σημειώσεις - Εισαγωγή στη χρήση του SPSS

13