Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Συντήρηση τροφίμων Αρχείο 1η Διάλεξη

1

Αρχείο 2η Διάλεξη

2

Αρχείο 3η Διάλεξη

3

Αρχείο 4η Διάλεξη

4

Αρχείο 5η Διάλεξη

5

Αρχείο 6η Διάλεξη

6

2. Συσκευασία τροφίμων Αρχείο 1η Διάλεξη

1

Αρχείο 2η Διάλεξη

2

3. Υλικά συσκευασίας τροφίμων Αρχείο 1η Διάλεξη στη Συντήρηση και Συσκευασία

1

4. Διαπερατότητα (φραγμός) υλικών συσκευασίας. Πολυστρωματικά υλικά συσκευασίας Αρχείο 2η Διάλεξη στη Συντήρηση και Συσκευασία

2

5. Εξελίξεις στη συσκευασία τροφίμων Αρχείο 3η Διάλεξη στη Συντήρηση και Συσκευασία

3

6. Αλληλεπίδραση υλικού συσκευασίας με το τρόφιμο. Συγκόλληση υλικών συσκευασίας. Αρχείο 4η Διάλεξη στη Συντήρηση και Συσκευασία

4

7. Εκτύπωση υλικών συσκευασίας Αρχείο 5η Διάλεξη στη Συντήρηση και Συσκευασία

5

8. Έλεγχος υλικών συσκευασίας. Προστατευτική συσκευασία Αρχείο 6η Διάλεξη στη Συντήρηση και Συσκευασία

6