Θέμα Όνομα Περιγραφή
Σελίδα Διάγραμμα Μαθήματος
Αναλυτική παρουσίαση του μαθήματος ανά ενότητα.
1. Τεχνολογία και εκπαίδευση Αρχείο Σημειώσεις Computer οκ

1

Αρχείο Σημειώσεις Digital library

2

Αρχείο Σημειώσεις Τechnology in preschool education 1

3

2. Θέμα «οι χοροί» Αρχείο Σημειώσεις Greek dance

2

Αρχείο Σημειώσεις Chinese dances

1

3. Θέμα «τροφές» Αρχείο Σημειώσεις Βread

3

Αρχείο Σημειώσεις Vegetables

3

4. Θέμα «τα ζώα» Αρχείο Σημειώσεις Animals in the forest

4

5. Θέμα «τα συναισθήματα» Αρχείο Σημειώσεις 4powerpoint internet

5

Αρχείο Σημειώσεις Ηuman's feelings

5

6. Θέμα «ιστορίες - παραμύθια» Αρχείο Σημειώσεις Stories 1

1

Αρχείο Σημειώσεις Stories 2

2

Αρχείο Σημειώσεις Stories 3

3

Αρχείο Σημειώσεις Stories 4

4

7. Θέμα «ζωγραφική» Αρχείο Σημειώσεις Painting 1

1

Αρχείο Σημειώσεις Painting 2

2

Αρχείο Σημειώσεις Painting 3

3

Αρχείο Σημειώσεις Hieronimus Bosch

4

8. Θέμα «παιγνίδια» Φάκελος Σημειώσεις Παιγνίδια

8

9. Θέμα «οι φυλές» Αρχείο Σημειώσεις Οι φυλές του κόσμου

9

10. Θέμα «ενέργεια» Αρχείο Σημειώσεις New enegy

10

11. Θέμα «ανακύκλωση» Αρχείο Σημειώσεις Ανακύκλωση

11

12. Θέμα «επαγγέλματα» Αρχείο Σημειώσεις Doctors

12

Αρχείο Σημειώσεις Farmer

12

Αρχείο Σημειώσεις Teachers

12

Ασκήσεις Αρχείο Ασκήσεις

13