Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Τα μεταλλοϊόντα στους ζωντανούς οργανισμούς Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Λειτουργία Μέταλλο – Πρωτεϊνών Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Αντικαρκινικά Φάρμακα Αρχείο Σημειώσεις

3

4. Χημεία Αλληλεπιδράσεων Μεταλλικών Ιόντων με Νουκλεϊκά Οξέα Αρχείο Σημειώσεις

4

5. Σύμπλοκα Μεταλλικών Ιόντων με Πεπτίδια Αρχείο Σημειώσεις

5

6. Αλληλεπιδράσεις των Cu(II) και Ni(II) με Πεπτιδικά Μοντέλα Ιστονών Αρχείο Σημειώσεις

6