Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Μάθηση μέσω σχεδιασμού: Ένα μοντέλο επαγγελματικής μάθησης Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Μάθηση μέσω σχεδιασμού / Ο εκπαιδευτικός-ως-εργαλείο σχεδιασμών / Ο μαθητής-ως-σχεδιαστής μάθησης Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Πρακτική Άσκηση και εναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές στο πλαίσιο της Νέας Μάθησης. Παρουσίαση εννέα καλών πρακτικών 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 Αρχείο Σημειώσεις

3

4. Επαγγελματική μάθηση των Νηπιαγωγών ως παράγοντας επιτυχημένης μετάβασης στο Δημοτικό Σχολείο 4α. Η σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων για την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Αρχείο Σημειώσεις Α

4

Αρχείο Σημειώσεις Β

5. Μετασχηματίζοντας την Έννοια του Χώρου σε Προσχολικά Περιβάλλοντα Μάθησης - Διεθνής Πρακτική και Ελληνική Έρευνα Αρχείο Σημειώσεις

5

6. Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο σε Προσχολικά Περιβάλλοντα Μάθησης Σχεδιασμός και Οργάνωση / 6α. Η έννοια της Οργάνωσης και του Σχεδιασμού. Αρχείο Σημειώσεις Α

6

Αρχείο Σημειώσεις Β

7. Διατάξεις και αρχές σχεδιασμού του χώρου των νηπιαγωγείων. Αρχείο Σημειώσεις

7

8. 8α. Η υλική οργάνωση των προσχολικών περιβαλλόντων μάθησης / 8b. Η οργάνωση του εσωτερικού χώρου σε μικρές ενότητες. Αρχείο Σημειώσεις Α

Αρχείο Σημειώσεις Β

9. Ο εξωτερικός χώρος του προσχολικού περιβάλλοντος μάθησης. Αρχείο Σημειώσεις

9

10. Συμπερασματική συζήτηση και εισηγήσεις. Αρχείο Σημειώσεις

10

11. Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας. Αρχείο Σημειώσεις

11

12. Πρακτική Άσκηση των φοιτητών (1) Αρχείο Παρουσίαση Θεοδώρου Κατσακιώρη

12 α

Αρχείο Παρουσίαση Καλτσάς Τόλιος

12β

Αρχείο Παρουσίαση Κουλουμπή Τσότσολα

12γ

Αρχείο Παρουσίαση Κρεμμύδα Συτιλίδου

12δ

Αρχείο Παρουσίαση Μαντάς Σαρρής

12ε

Αρχείο Παρουσίαση Μπατατόλη Τσίπρα

12

Αρχείο Παρουσίαση Μπαντή Παπαδοπούλου

12

13. Πρακτική Άσκηση των φοιτητών (2) Αρχείο Παρουσίαση Ντόντη Τανάγια

13a

Αρχείο Παρουσίαση Ντούγια Χαμαλίδου

13β

Αρχείο Παρουσίαση Σταματάρου Σεμερτζίδου

13γ

Αρχείο Παρουσίαση Τάνα Τσολάκη

13δ

Αρχείο Παρουσίαση Τάχιας Μωυσιάδου

13ε

Αρχείο Παρουσίαση Φορτούνη

13στ