Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Αρχείο Διάλεξη για το μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών (1) Εξωγενής και ενδογενής οδός του μεταβολισμού των λιπιδίων - Μ. Ελισάφ

1

Αρχείο Κεφάλαιο 1ο Μεταβολισμός των Λιποπρωτεϊνών

1

Αρχείο Βιβλιογραφία

1

Αρχείο Dysbetalipoproteinemia: Two cases report and a diagnostic algorithm

1

Αρχείο Διάλεξη για το μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών (2) Ο μεταβολισμός των HDL - Μ. Ελισάφ

2

Φάκελος Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  1.  Mousavi_et_al-2009-Journal_of_Internal_Medicine
  2.  Vascular pharmacology 2014
  3.  Arterioscler Thromb Vasc Biol-2015-Khetarpal-e3-9
  4.  Circulation Research-2014-Seidah-1022-36
  5.  Curr Atheroscler Rep (2014)
  6. HDL Cholesterol Efflux Capacity and Incident Cardiovascular Events
2. ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΣ Αρχείο Διάλεξη για τις Πρωτοπαθείς Δυσλιπιδαιμίες - Ε. Λυμπερόπουλος

1

Αρχείο Διάλεξη για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία - Ε. Λυμπερόπουλος

2

Αρχείο Διάλεξη για τις Δευτεροπαθείς Δυσλιπιδαιμίες - Β. Τσιμιχόδημος

3

Αρχείο Διάλεξη για τη Διαβητική Δυσλιπιδαιμία - Β. Τσιμιχόδημος

3

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΩΝ Αρχείο Διάλεξη για τα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Στατίνες (ενδείξεις, εντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες & αλληλεπιδράσεις) - Γ. Λιάμης

3

Αρχείο Διάλεξη για τις Πλειοτροπικές Δράσεις των Στατινών και την Αθηρωμάτωση - Χ. Μηλιώνης

3

Αρχείο Διάλεξη για την ενότητα με τίτλο "Οι στατίνες στην κλινική πράξη. Προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες – Κριτική αξιολόγησης των μελετών" - Χ. Μηλιώνης

3

Αρχείο Διάλεξη για την ενότητα με τίτλο "Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών (2): Ezetimibe / ΦΙΜΠΡΑΤΕΣ ‘COLESEVELAM / Ω-3 Λιπαρά Οξέα - Ε. Ρίζος

3

Αρχείο Διάλεξη για την ενότητα με τίτλο "Συνδιασμοί υπολιπιδαιμικών φαρμάκων" - Ε. Ρίζος

3

Αρχείο Διάλεξη για τα νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών - Ε. Λυμπερόπουλος

3