Θέμα Όνομα Περιγραφή
Διεύθυνση URL ΜΠΟΡΩ! Βιοστατιστική

Τι πιστεύεις ότι μπορείς από όσα πρέπει στη Βιοστατιστική;

Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο ΑΝΩΝΥΜΑ.

Θα δεις αμέσως τα αποτελέσματα. Τα οριστικά θα σου γνωστοποιηθούν όταν απαντήσουν όλοι οι συνάδελφοί σου.

Φάκελος ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ιατρικά Μαθηματικά και Βιοστατιστική

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειώσει  τους φοιτητές ιατρικής και αυριανούς γιατρούς με τη στατιστική ορολογία και στατιστική μεθοδολογία της σύγχρονης ιατρικής βιβλιογραφίας (βιβλία, περιοδικά, ίντερνετ κτλ), με σκοπό την κριτική ανάγνωσή της. Επειδή η μεθοδολογία υπάρχει σε κάθε σύγχρονο έντυπο ή ηλεκτρονικό σύγγραμα ή περιοδικό, κρίθηκε σκόπιμο οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή μαζί της από την αρχή. Στο έντυπο αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το μάθημα, τους στόχους και πώς να το μελετίσετε. 

1. Μεταβλητές Αρχείο Διάκριση μεταβλητών

1

2. Συνδυαστική και Πιθανότητες Αρχείο Συνδυαστική

2

Αρχείο Πιθανότητες

2

3. Περιγραφική Στατιστική Αρχείο Περιγραφική στατιστική

3

Αρχείο Άσκηση

3

Αρχείο Λύση

3

4. Κατανομές (Συνεχείς / Κατηγορικές) Αρχείο Κατανομές πιθανοτήτων

4

5. Στατιστικοί έλεγχοι για συνεχή και κατηγορικά δεδομένα Αρχείο Στατιστικοί έλεγχοι κατηγορικών δεδομένων

5

Αρχείο Στατιστικοί έλεγχοι συνεχών μεταβλητών

5

6. Συσχέτιση και Γραμμική παλινδρόμηση Αρχείο Γραμμική Παλινδρόμηση

6

Αρχείο Συσχέτιση

6

7. Λογαριθμιστική παλινδρόμηση Αρχείο Λογαριθμιστικη παλινδρόμηση

7

8. Ανάλυση επιβίωσης Αρχείο Aνάλυση επιβίωσης

8

9. Επαναληπτικές ασκήσεις - Slides Αρχείο Επαναληπτικές Ασκήσεις Βιοστατιστικής

9

Διεύθυνση URL Slides

Κάντε κλικ στο link που εμφανίζεται απο κάτω