Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Θεωρία του χιούμορ Αρχείο Σημειώσεις - Θεωρία του χιούμορ

1

2. Θεωρία της γελοιογραφία Α’: εννοιολογικά και πραγματολογικά ζητήματα Αρχείο Σημειώσεις - Θεωρία της γελοιογραφίας Α΄: εννοιολογικά και πραγματολογικά ζητήματα

2

3. Θεωρία της γελοιογραφία Β’ Αρχείο Σημειώσεις - Θεωρία της γελοιογραφίας Β΄

3

4. Σχέδιο μιας ιστορίας της γελοιογραφίας Αρχείο Σημειώσεις - Σχέδιο μιας ιστορίας της γελοιογραφίας

4