Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. «Ελεύθερο θέμα» Αρχείο Σημειώσεις 1ης Θεματικής Ενότητας

1

2. «Καθρέφτες - Αντικατοπτρισμοί» Αρχείο Σημειώσεις 2ης Θεματικής Ενότητας

2

3. Βιντεοεγκατάσταση με θέμα που καθορίζεται σε συνεργασία με τον διδάσκοντα του μαθήματος των Εγκαταστάσεων. Αρχείο Σημειώσεις 3ης Θεματικής Ενότητας

3