Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Η επίδραση των ιδεών του Διαφωτισμού στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πραγμάτων κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (1774-1821) Αρχείο σημειώσεις1

"Στην εποχή του Διαφωτισμού"  από το βιβλίο της Λ. Παπαδάκη "Συνοπτική Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης

Αρχείο σημειώσεις2

α

2 - Τα εκπαιδευτικά πράγματα στην περίοδο του Αγώνα (1821-28) και του Καποδίστρια (1828-1831) Αρχείο σημειώσεις

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3 - Η θεμελίωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (1834-1862) Αρχείο σημειώσεις1

Istoria-Neou-Ellinismou

Αρχείο σημειώσεις2

α

4 - Εκπαίδευση και Γλώσσα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Αρχείο σημειώσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

5 - Εκπαίδευση και Φύλο στην Ελλάδα του 19ου αιώνα Αρχείο σημειώσεις

Τα κακομαθημένα παιδια της Ιστοριας

7 - Παρουσίαση και ανάλυση του βιβλίου: Αλέξανδρος Δελμούζος, «Η γλώσσα είναι μόνο μέσον». Ανάλεκτα, Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Πατρικίου, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη και Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 2014. Μέρος Ι. Αρχείο σημειώσεις

α

8 - Παρουσίαση και ανάλυση του βιβλίου: Αλέξανδρος Δελμούζος, «Η γλώσσα είναι μόνο μέσον». Ανάλεκτα, Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Πατρικίου, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη και Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 2014. Μέρος ΙΙ. Αρχείο σημειώσεις

α

9 - Παρουσίαση και ανάλυση του βιβλίου: Αλέξανδρος Δελμούζος, «Η γλώσσα είναι μόνο μέσον». Ανάλεκτα, Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Πατρικίου, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη και Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 2014. Μέρος ΙΙΙ. Αρχείο σημειώσεις

α

10 - Παρουσίαση και ανάλυση του βιβλίου: Χαράλαμπος Νούτσος, Η Ρόζα και η Κλειώ. Μέθοδος και Ιδεολογία στην Ιστορία της Εκπαίδευσης, εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2011. Αρχείο σημειώσεις

α

11 - Παρουσίαση και ανάλυση του άρθρου: Χάρης Αθανασιάδης, « “Από σήμερα είστε μικροί στρατιώτες!” Ο Ιωάννης Μεταξάς και η δημοτική γλώσσα», στο Νίκος Βαφέας κ.ά. (επιμ.), Ο Ιωάννης Μεταξάς και το πείραμα εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας, υπό έκδοση. Αρχείο σημειώσεις

α

12 - Για το βιβλίο Η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε, του Αλέξη Δημαρά Αρχείο σημειώσεις

α

13 - Αλέξανδρος Δελμούζος και Αλέξης Δημαράς: Η αρχή και το τέλος του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού Αρχείο σημειώσεις

α

Ασκήσεις Αρχείο ασκήσεις

α