Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Μαθησιακά αντικείμενα στη διδασκαλία της Φυσικής Αρχείο Μαθησιακά αντικείμενα στη διδασκαλία της Φυσικής

Μαθησιακά αντικείμενα στη διδασκαλία της Φυσικής

2. Γνωστική ταξινομία Bloom Αρχείο Αναθεωρημένη ταξινομία Bloom

Αναθεωρημένη ταξινομία Bloom

3. Δειγματικές δραστηριότητες Αρχείο Η Φυσική στο φωτόδεντρο

Η Φυσική στο φωτόδεντρο

4. Δραστηριότητα: Ενέργεια Ε' Δημοτικού Αρχείο Διατήρηση μηχανικής ενέργειας

Διατήρηση μηχανικής ενέργειας

Αρχείο Η ενέργεια και οι μετατροπές της

Η ενέργεια και οι μετατροπές της

5. Δραστηριότητα: Θερμότητα Ε' Δημοτικού Αρχείο Κλίμακες θερμοκρασίας

Κλίμακες θερμοκρασίας

Αρχείο Θερμική διαστολή

Θερμική διαστολή

Αρχείο Ψυκτικά μηχανήματα

Ψυκτικά μηχανήματα

6. Δραστηριότητα: Ηλεκτρισμός Ε' Δημοτικού Αρχείο Αγωγός

Αγωγός

Αρχείο Μονωτής

Μονωτής

Αρχείο Οικιακές συσκευές και κατανάλωση ενέργειας

Οικιακές συσκευές και κατανάλωση ενέργειας

7. Δραστηριότητα: Σχεδίαση μαθησιακού αντικειμένου και διδακτικής παρέμβασης Αρχείο Μαθησιακά αντικείμενα

Μαθησιακά αντικείμενα

8. Σχεδίαση εκπαιδευτικού σεναρίου Αρχείο Σενάριο διδασκαλίας

Σενάριο διδασκαλίας

9. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού σεναρίου Αρχείο Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία