Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Καλλιέργειες μικροοργανισμών και χρήση μικροσκοπίου Αρχείο Σημειώσεις 1ης άσκησης

1

2. Απομόνωση και χαρακτηρισμός φωσφολιπιδίων (Λιπίδια Ι) Αρχείο Σημειώσεις 2ης άσκησης

2

3. Προσδιορισμός λιπιδικού φωσφόρου (Λιπίδια ΙΙ) Αρχείο Σημειώσεις 3ης άσκησης

3

4. Καλλιέργεια του Βακτηρίου Ε.coli DH5a/pUC18 και απομόνωση πλασμιδιακού DNA Αρχείο Σημειώσεις 4ης άσκησης

4

5. Ηλεκτροφόρηση πλασμιδιακού DNA Αρχείο Σημειώσεις 5ης άσκησης

5

6. Απομόνωση της όξινης φωσφατάσης από σπέραματα σίτου Αρχείο Σημειώσεις 6ης άσκησης

6

7. Καθαρισμός όξινης φωσφατάσης από σπερμάτα σίτου Αρχείο Σημειώσεις 7ης άσκησης

7

8. Κινητική του ενζύμου όξινη φωσφατάση από σπέρματα σίτου Αρχείο Σημειώσεις 8ης άσκησης

8

9. i) Ακινητοποιημένη ζύμη ii) Μεταβολισμός γλυκόζης και ανίχνευση πυροσταφυλικού-ακεταλδεϋδης Αρχείο Σημειώσεις 9ης άσκησης

9

10. Συνθετάση της γλουταμίνης στο ζυμομύκητα Schizosaccharomyces pombe Αρχείο Σημειώσεις 10ης άσκησης

10

11. Χαρακτηρισμός, υδρόλυση και οξείδωση γλυκογόνου Αρχείο Σημειώσεις 11ης άσκησης

11

12. Γαλακτώματα- Ζελατίνες Αρχείο Σημειώσεις 12ης άσκησης

12

Ασκήσεις Αρχείο Ασκήσεις

1