Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Λευχαιμίες Οδηγός μελέτης και ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

Λευχαιμίες Οδηγός μελέτης και ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

Αρχείο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2015

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2015

Διεύθυνση URL Μπορώ! iCAN!

Μπορώ! iCAN!

Αρχείο Κατάσταση Φοιτητών - Άρθρα προς παρουσίαση last updated 31 May 2015

Κατάσταση Φοιτητών - Άρθρα προς παρουσίαση last updated 31 May 2015

Φάκελος Παρουσιάσεις φοιτητών 2015

Παρουσιάσεις φοιτητών 2015

1. Εισαγωγή (Ε.Μπριασούλης) Αρχείο Μάθημα επιλογής Λευχαιμίες_ΕΙΣΑΓΩΓH_2015

Μάθημα επιλογής Λευχαιμίες_ΕΙΣΑΓΩΓH_2015

Αρχείο Μάθημα επιλογής Λευχαιμίες_WHO Definitions_Classification_2015

Μάθημα επιλογής Λευχαιμίες_WHO Definitions_Classification_2015

2. Διάγνωση και ενημέρωση (Ε. Χατζημιχαήλ) Αρχείο Κλινική εικόνα & μοριακοί μηχανισμοί λευχαιμογένεσης. Ενημέρωση και παρακολούθηση ασθενούς

Κλινική εικόνα & μοριακοί μηχανισμοί λευχαιμογένεσης. Ενημέρωση και παρακολούθηση ασθενούς

Διεύθυνση URL Video: Genomic and Epigenomic Landscapes of Adult De Novo Acute Myeloid Leukemia - easy to watch

Genomic and Epigenomic Landscapes of Adult De Novo Acute Myeloid Leukemia

easy to watch

Αρχείο Gene mutations and molecularly targeted therapies in acute myeloid leukemia

Gene mutations and molecularly targeted therapies in acute myeloid leukemia 

Αρχείο Leukemogenesis- More Than Mutant Genes

Leukemogenesis- More Than Mutant Genes

Αρχείο Cooperating gene mutations in acute myeloid leukemia- a review of the literature

Cooperating gene mutations in acute myeloid leukemia- a review of the literature

3. Μορφολογία και μεταμόσχευση (Ε. Καψάλη) Αρχείο EK_Διάγνωση Λευχαιμίας

EK_Διάγνωση Λευχαιμίας

Αρχείο EK_Αλλογενής Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων

EK_Αλλογενής Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων

4. Θεραπεία και κυτταρογενετική – μοριακή ταυτοποίηση (Ε. Χατζημιχαήλ) Αρχείο Θεραπευτική προσέγγιση - ΕΥΝ

Θεραπευτική προσέγγιση - ΕΥΝ

Διεύθυνση URL ΚΕΔΜΟΠ Χάρισε Ζωή!

Χάρισε Ζωή!

Διεύθυνση URL Γίνε εθελοντής δότης: Χάρισε Ζωή

https://vimeo.com/80975438

Διεύθυνση URL Οι δότες μιλούν!

Οι δότες μιλούν!

Διεύθυνση URL Βρέθηκα συμβατός δότης - Τώρα;

Βρέθηκα συμβατός δότης - Τώρα;

5. Κυτταρομετρία ροής (Ε. Μπριασούλης - Ε. Χατζημιχαήλ) Διεύθυνση URL Peripheral Intravenous Cannulation

Peripheral Intravenous Cannulation

Διεύθυνση URL Lumbar Puncture

Lumbar Puncture

Διεύθυνση URL Bone Marrow Aspiration and Biopsy 1

Bone Marrow Aspiration and Biopsy

Διεύθυνση URL Bone Marrow Aspiration and Biopsy 2

Bone Marrow Aspiration and Biopsy2

Αρχείο Research and networking

Research and networking

Διεύθυνση URL Video: What are clinical trials?

Video: What are clinical trials?

Διεύθυνση URL Video: Research saves lives

Research saves lives

Αρχείο Notes 28 April 2015

Notes 28 April 2015

6. Κλινικές δεξιότητες (Ε. Μπριασούλης - Ε. Καψάλη - Ε. Χατζημιχαήλ) Αρχείο Guidelines for the Safe Prescribing, Dispensing and Administration of Cancer Chemotherapy

Guidelines for the
Safe Prescribing, Dispensing and Administration of Cancer Chemotherapy 

7. Μικροσκόπηση (Ε. Καψάλη - Εκπαίδευση στην Αιματολογική Κλινική) - Εργαστήριο μοριακής αιματολογίας (Α. Δασούλα - Εκπαίδευση στο Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο) - Επιστημονική ενημέρωση Αρχείο 10 simple rules for making good oral presentations

10 simple rules for making good oral presentations

Διεύθυνση URL How to Prepare an Outstanding Journal Club Presentation

How to Prepare an Outstanding Journal Club Presentation

Διεύθυνση URL The Do's and Don'ts of Research Presentations

The Do's and Don'ts of Research Presentations

Αρχείο Acute promyelocytic leukemia- where did we start, where are we now, and the future

Acute promyelocytic leukemia- where did we start, where are we now, and the future

Αρχείο Haematological malignancies- at the forefront of immunotherapeutic innovation

Haematological malignancies- at the forefront of immunotherapeutic innovation

Αρχείο Defining Research to Improve Health Systems

Defining Research to Improve Health Systems

Αρχείο Oncology meets Immunology

Oncology meets Immunology

Αρχείο Clinical Trials Have Gone Global- Is This a Good Thing?

Clinical Trials Have Gone Global- Is This a Good Thing?

Αρχείο Genomic applications in the clinic - use in treatment paradigm of acute myeloid leukemia

Genomic applications in the clinic - use in treatment paradigm of acute myeloid leukemia

Αρχείο Mechanism of Action of Conventional and Targeted Anticancer Therapies- Reinstating Immunosurveillance

Mechanism of Action of Conventional and Targeted Anticancer Therapies- Reinstating Immunosurveillance

Αρχείο New immune strategies for the treatment of acute lymphoblastic leukemia- antibodies and chimeric antigen receptors

New immune strategies for the treatment of acute lymphoblastic leukemia- antibodies and chimeric antigen receptors

Αρχείο Proto-Oncogenic Role of Mutant IDH2 in Leukemia Initiation and Maintenance

Proto-Oncogenic Role of Mutant IDH2 in Leukemia Initiation and Maintenance

Αρχείο Chimeric Antigen Receptor T Cells for Sustained Remissions in leukemia

Chimeric Antigen Receptor T Cells for Sustained Remissions in leukemia

Αρχείο Targeted Inhibition of Mutant IDH2 in Leukemia Cells Induces Cellular Differentiation

Targeted Inhibition of Mutant IDH2 in Leukemia Cells Induces Cellular Differentiation

Αρχείο Silencing a Metabolic Oncogene

Silencing a Metabolic Oncogene

Αρχείο ASH 2014 AG-221, an Oral, Selective, First-in-Class, Potent Inhibitor of the IDH2 Mutant Metabolic Enzyme

ASH 2014 AG-221, an Oral, Selective, First-in-Class, Potent Inhibitor of the IDH2 Mutant Metabolic Enzyme

Βιβλιογραφία και Εκπαιδευτικό Υλικό Αρχείο Essential Haematology - Leukemias

Essential Haematology: Leukemias

Διεύθυνση URL Blood Basics

Blood Basics

Αρχείο American Society of Clinical Pathology_Acute Leukemias

American Society of Clinical Pathology_Acute Leukemias

Διεύθυνση URL Video: What is Hematology?

What is Hematology?

Διεύθυνση URL Video: Why choose Hematology?

Why choose Hematology?