Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εκκρεμές Αρχείο Σημειώσεις

Μελέτη του απλού εκκρεμούς και μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας

2 - Κίνηση ελεύθερου σώματος Αρχείο Σημειώσεις

Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

3 - Κίνηση σώματος με σταθερή επιτάχυνση Αρχείο Σημειώσεις

Πειραματική μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

4 - Δυναμική της κίνησης Αρχείο Σημειώσεις

Πειραματική απόδειξη του δεύτερου νόμου του Newton

5 - Έργο-Ενέργεια Αρχείο Σημειώσεις

Πειραματική απόδειξη του θεωρήματος έργου - μεταβολή της κινητικής ενέργειας και της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.

6 - Ώθηση-Ορμή-Κρούσεις Αρχείο Σημειώσεις

Μελέτη του θεωρήματος ώθησης μεταβολής της ορμής, της αρχής διατήρησης της ορμής και της ενέργειας. Μελέτη του φαινομένου των κρούσεων.

7 - Περιστροφική κίνηση-Κύλιση Αρχείο Σημειώσεις

Μελέτη της κύλισης των σωμάτων, μέτρηση της ροπής αδράνειας με κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο και με τον τροχό του Maxwell.

8 - Ελατήρια-Απλές αρμονικές ταλαντώσεις Αρχείο Σημειώσεις

ΝΟΜΟΣ HOOKE- ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΛΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

9 - Φθίνουσες ταλαντώσεις Αρχείο Σημειώσεις

ΜΕΛΕΤΗ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΤΑΛΑΝΩΣΗΣ

10 - Πυκνότητα μάζας Αρχείο Σημειώσεις

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΖΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

11 - Κίνηση σωμάτων σε Ρευστά-ιξώδες Αρχείο Σημειώσεις

ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΕΥΣΤΑ-ΙΞΩΔΕΣ

Ασκήσεις Αρχείο Ασκήσεις

ασκήσεις