Εβδομάδα Όνομα Περιγραφή
7 Οκτωβρίου - 13 Οκτωβρίου Αρχείο Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Αρχείο 1ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Επαναληπτικές Ασκήσεις)
Αρχείο Απαντήσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων
14 Οκτωβρίου - 20 Οκτωβρίου Αρχείο 2ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Συναρτήσεις) - [Τάξη: 1α,1γ,2β,2δ,3γ, Εργασία: 1δ,1ε,2γ,3β,3δ (παράδοση μέχρι 21/10)]

2ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Συναρτήσεις)

21 Οκτωβρίου - 27 Οκτωβρίου Αρχείο 3ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Όριο-Συνέχεια Συνάρτησης) [Τάξη: 1α,3δ,4γ,5δ,7α, Εργασία: 1β,3β,4δ,6,7β (παράδοση μέχρι 31/10)]

Συλλογή ασκήσεων στην ύλη της 2ης εβδομάδας

Αρχείο Απαντήσεις 2ης και 3ης Σειράς Ασκήσεων

Απαντήσεις 2ης και 3ης Σειράς Ασκήσεων

28 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου Αρχείο 4ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Παράγωγος Συνάρτησης) [Τάξη: 1δ,3δ,4δ,5β,7, Εργασία: 1β,3γ,4β,5δ,6α (παράδοση μέχρι 7/11)]

ασκήσεις

4 Νοεμβρίου - 10 Νοεμβρίου Αρχείο 5ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Παράγωγος-Μελέτη Συνάρτησης) [Τάξη: 1β,3δ,5β,7α,8αβ, Εργασία: 1γ,3β,4,6α,7γ (παράδοση μέχρι 11/11)]

Ασκήσεις

Αρχείο Απαντήσεις 4ης και 5ης Σειράς Ασκήσεων

Απαντήσεις 4ης και 5ης Σειράς Ασκήσεων

11 Νοεμβρίου - 17 Νοεμβρίου Αρχείο 6ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Άπειρες Ακολουθίες) [Τάξη: 1γ,2β,4γ,4δ,4ζ, Εργασία: 1ζ,4ε,4στ,4θ,4ι (παράδοση μέχρι 18/11)]

6ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Άπειρες Ακολουθίες)

Αρχείο 7ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Άπειρες Σειρές) [Τάξη: (Φυλ.6)5δ,6α (Φυλ.7)1α,2γ,3β Εργασία: (Φυλ.6)5α,6β (Φυλ.7)1δ,2ε,3α (παράδοση μέχρι 21/11)]

Ασκήσεις

25 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου Αρχείο 8ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Δυναμοσειρές, Σειρές Taylor-McLaurin) [Τάξη: 1α,2δ,3α,4,5γ, Εργασία: 1β,2α,2ε,3γ,5ε (παράδοση μέχρι 2/12)]

Ασκήσεις

Αρχείο Απαντήσεις 6ης, 7ης και 8ης Σειράς Ασκήσεων

Απαντήσεις 6ης, 7ης και 8ης Σειράς Ασκήσεων

Αρχείο 9ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Ολοκληρώματα) [Τάξη: 2β,3γ,3στ,3ζ, Εργασία: 1,2α,2γ,3δ,3ι (παράδοση μέχρι 5/12)]

Ασκήσεις

2 Δεκεμβρίου - 8 Δεκεμβρίου Αρχείο 10ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Ολοκλήρωση Υπερβατικών Συναρτήσεων, Τεχνικές Ολοκλήρωσης, Γενικευμένα Ολοκληρώματα) [Τάξη: 1β,1θ,2δ,2ζ,2η, Εργασία: 1γ,2α,2ε,2στ,2θ (παράδοση μέχρι 12/12)]

Ασκήσεις

9 Δεκεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου Αρχείο Απαντήσεις 9ης και 10ης Σειράς Ασκήσεων
16 Δεκεμβρίου - 22 Δεκεμβρίου Αρχείο 11ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Υπολογισμός Όγκων, Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών) [Τάξη: 1,3β,4β,5α, Εργασία: 2,3α,4α,5γ (παράδοση μέχρι 9/1)]

Ασκήσεις

Αρχείο Απαντήσεις 11ης Σειράς Ασκήσεων
13 Ιανουαρίου - 19 Ιανουαρίου Αρχείο H Διδαχθείσα Ύλη του μαθήματος
20 Ιανουαρίου - 26 Ιανουαρίου Αρχείο Θέματα Εξεταστικής Ιανουαρίου 2014

Θέματα Εξεταστικής Ιανουαρίου 2014

Αρχείο Βαθμολογία Εξεταστικής Ιανουαρίου 2014

Βαθμολογία Εξεταστικής Ιανουαρίου 2014

Αρχείο Λύσεις Θεμάτων Εξεταστικής Ιανουαρίου 2014

Λύσεις Θεμάτων Εξεταστικής Ιανουαρίου 2014

Αρχείο Θέματα Εξεταστικής Ιουνίου 2014

Θέματα Εξεταστικής Ιουνίου 2014

Αρχείο Λύσεις Θεμάτων Εξεταστικής Ιουνίου 2014

Λύσεις Θεμάτων Εξεταστικής Ιουνίου 2014

Αρχείο Θέματα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014

Θέματα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014

Αρχείο Λύσεις Θεμάτων Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014

Λύσεις Θεμάτων Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014