Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Βιολογικοί δείκτες Αρχείο Βιολογικοί δείκτες

Διαφάνειες διάλεξης

2. Μελέτες Παρατήρησης Φάκελος Τα slides απο την διάλεξη του μαθήματος μελέτες παρατήρησης

25/2 και 6/3

Φάκελος Υλικό για εργαστηριακές ασκήσεις

Newcastle Ottawa scale για την αξιολόγηση της ποιότητας των μελετών

3. Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές Αρχείο Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές

Διαφάνειες του μαθήματος

Αρχείο Προετοιμασία εργαστηριακής άσκησης

Προετοιμασία εργαστηριακής άσκησης

Αρχείο Προετοιμασία εργαστηριακής άσκησης

Προετοιμασία εργαστηριακής άσκησης

4. Συστηματικές ανασκοπήσεις & Μετα-ανάλυση Φάκελος Συστηματικές Ανασκοπήσεις και Μετα-ανάλυση

ΟΙ διαφάνειες του μαθήματος

Αρχείο Προετοιμασία εργαστηρίου

Προετοιμασία εργαστηρίου

Αρχείο Προετοιμασία εργαστηριακής άσκησης - Δεύτερη ανακοίνωνση

Προετοιμασία εργαστηριακής άσκησης - Δεύτερη ανακοίνωνση

5. Δεδομένα και πληροφορία Αρχείο Δεδομένα και Πληροφορία: ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (τι να μελετήσετε, πού θα το βρείτε, θέματα παλιά)

5. Δεδομένα και Πληροφορία (): Οδηγός Μελέτης

Αρχείο Ορθή συμπλήρωση Ιατρικού Πιστοποιητικού Θανάτου (διαφάνειες παράδοσης)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

1 Αδρά διαθέσιμα δεδομένα 

1.1 Πιστοποιητικά (θανάτου, γεννήσεων ζώντων, εμβρυϊκών θανάτων)

1.2 Αρχεία νοσημάτων (νεοπλασιών κτλ)

1.3 Αρχεία νοσοκομείων, ιατρών, αυτοψίες

1.4 Βιομηχανικά, εργασιακά και εκπαιδευτικά αρχεία

1.5 Αρχεία ασφαλιστικών οργανισμών

2. Αδρά δεδομένα που συγκεντρώνονται με ενεργητικό σχεδιασμό

2.1 Ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις

2.2 Κλινική εξέταση

2.3 Εργαστηριακά δεδομένα και βιολογικοί δείκτες

3. Μέθοδοι επαγρύπνησης

3.1 Ορισμοί

3.2 Αξιολόγηση και βελτίωση συστημάτων επαγρύπνησης

3.3 Χρήσεις δεδομένων επαγρύπνησης

3.4 Διασταύρωση αρχείων

4. Πηγές και αξιολόγηση επεξεργασμένης πληροφορίας

4.1 Βιβλία και ανασκοπήσεις

4.2 Πρωτότυπες δημοσιεύσεις και η διαδικασία κρίσης

4.3 Επιστημονικά συνέδρια

4.4 Διαφημίσεις και συμφέροντα

4.5 Διαδίκτυο

Αρχείο EuroStat Εγχειρίδιο για την ιατρική πιστοποίηση αιτιών θανάτου στην Ευρώπη

Μεταφρασμένο

Αρχείο Εγχειρίδιο για την ιατρική πιστοποίηση αιτιών θανάτου στην Κύπρο

Δύο σελίδες με το Πιστοποιητικό θανάτου και Οδηγίες συμπλήρωσης

Αρχείο Εισαγωγή στη Σύγχρονη Επιδημιολογία: ΝΟΣΟΣ και ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Οι σελίδες του βιβλίου που καλύπτουν το κεφάλαιο αυτό

6. Κατευθυντήριες οδηγίες Αρχείο Κατευθυντήριες οδηγίες

Διαφάνειες διάλεξης

Αρχείο Προετοιμασία εργαστηριακής άσκησης

Προετοιμασία εργαστηριακής άσκησης

7. Νοσοκομειακές λοιμώξεις Αρχείο Νοσοκομειακές Λοιμώξεις

Διαφάνειες διάλεξης

8. Φορτίο νοσηρότητας Φάκελος Φορτίο Νοσηρότητας

Διαφάνειες απο το μάθημα 3/4

9. Γενετική Επιδημιολογία Αρχείο Γενετική Επιδημιολογία

-

10. Ανάλυση αποφάσεων, μέτρηση ποιότητας ζωής και κόστους-αποτελεσματικότητας Φάκελος Διαφάνειες διαλέξεων

Διαλέξεις

Φάκελος Εργαστήριο

Ανακοίνωση και άρθρα

11. Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας σε επιδημιολογικές μελέτες Φάκελος Διάλεξη

Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας

12. Επιδημιολογία καρκίνου Φάκελος Διάλεξη

Διαφάνειες