Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - α) Eισαγωγή β) Φιλολογική και Μουσικολογική διαλεκτική των διπόλων «λαϊκό- αστικό», «λαϊκό-έντεχνο» Πολιτισμικός δυισμός. γ) Διεπιστημονική προσέγγιση της λαϊκότητας Αρχείο Σημειώσεις

σημειώσεις

2 - α) Χαρακτηριστικά λαϊκής δημιουργίας β) Χαρακτηριστικά δημοτικού τραγουδιού γ) θεματικοί κύκλοι δημοτικού τραγουδιού Αρχείο Σημειώσεις

σημειώσεις

3 - α) Ταξινόμηση δημοτικών τραγουδιών κατά Κυριακίδη, β) Ταξινόμηση δημοτικών τραγουδιών κατά Λουκάτο γ) Ταξινόμηση δημοτικών τραγουδιών κατά Πολίτη. Αρχείο Σημειώσεις

σημειώσεις

4 - Γενική και Λαϊκή παιδεία Αρχείο Σημειώσεις

σημειώσεις

5 - α) Ο αυτοσχεδιασμός στην παράδοσηβ) Φορείς της παράδοσηςγ) Αντιστοιχία φορέων-δημιουργικότητας/ αυτοσχεδιασμού Αρχείο Σημειώσεις

σημειώσεις

6 - α) Στεριανή και νησιωτική Ελλάδα. Γεω-πολιτισμικοί χάρτες. β) Μουσικο-χορευτικά χαρακτηριστικά νησιωτικής Ελλάδας γ) Μουσικο-χορευτικά χαρακτηριστικά στεριανής Ελλάδας Αρχείο Σημειώσεις

σημειώσεις

7 - Ενοργάνωση δημοτικού τραγουδιού: α) Παλιές και νέες ζυγιές στεριανή Ελλάδα β) Παλιές και νέες ζυγιές νησιωτική Ελλάδα γ) Παραδοσιακές κομπανίες στη στεριανή Ελλάδα δ) Παραδοσιακές κομπανίες στη νησιωτική Ελλάδα Αρχείο Σημειώσεις

σημειώσεις

8 - Ενοργάνωση δημοτικού τραγουδιού Αρχείο σημειώσεις

σημειώσεις

9-12 - Γεω-πολιτισμικοί χάρτες Αρχείο σημειώσεις

σημειώσεις