Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Ιστορική αναδρομή. Γνώση υλικών. Μικτές τεχνικές, κυρίως πάνω στην ανάγλυφη φόρμα εκτύπωσης Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Μικτές τεχνικές, κυρίως πάνω στην βαθυτυπική φόρμα εκτύπωσης Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Συνδυασμός τεχνικών αναγλυφοτυπίας, βαθυτυπίας, ζωγραφικής, φωτογραφίας. Αρχείο Σημειώσεις

3