Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Γενική παρουσίαση μαθήματος

Γενική παρουσίαση μαθήματος

Αρχείο Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Αρχείο Οδηγός: Πως γράφουμε εργασίες

Οδηγός: Πως γράφουμε εργασίες

Αρχείο Ελληνική Βιβλιογραφία της Ιστοριογραφίας των Γυναικών και του Φύλου (1974-2014), [επιμέλεια] Γλαύκη Γκότση, Ειρήνη Ριζάκη, Ιστορικοί για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου, Αθήνα 2015

Βιβλιογραφία

Αρχείο Εξεταστέα Ύλη 2015-2016

Εξεταστέα Ύλη 2015-2016

1 - Ιστορία των γυναικών: Η διχοτομία «φύση» - «πολιτισμός» Αρχείο Η γυναικεία "φύση". Η συζήτηση του 19ου αιώνα. Πηγές

Πηγές

2 - Η νομική και κοινωνική θέση των γυναικών στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα (δικαιώματα, οικογένεια, εκπαίδευση, εργασία) Αρχείο Φωτογραφικές αναπαραστάσεις γυναικών (19ος-20ός αι.). Δοκιμή στις πηγές

Πηγές

3 - Η εκπαίδευση των γυναικών τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα Ι: εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και το διδασκαλικό επάγγελμα Αρχείο Γυναικεία εκπαίδευση-γυναικείες τέχνες (19ος-αρχές 20ού αιώνα). Πηγές

Πηγές

4 - Η εργασία των γυναικών στο σπίτι και έξω απ’ αυτό, 19ος- α΄ μισό 20ού αιώνα Αρχείο Η εργασία των γυναικών. Πηγές

Πηγές

5 - Το φεμινιστικό κίνημα του Μεσοπολέμου. Ο αγώνας για τα πολιτικά δικαιώματα Αρχείο Η διεκδίκηση της ψήφου τον Μεσοπόλεμο. Πηγές

Πηγές

6 - Οι Ελληνίδες στη μεταπολεμική εποχή Αρχείο Φεμινιστικό κίνημα και κυβερνητική πολιτική. Πηγές

Πηγές

7 - Κοινωνική πολιτική και προστασία των γυναικών: διακρίσεις φύλου; Μια ιστοριογραφική συζήτηση. Επισκόπηση των βασικών ζητημάτων του μαθήματος Αρχείο 8 Μαρτίου: η "ημέρα της γυναίκας". Πηγές

Πηγές