Θέμα Όνομα Περιγραφή
Σελίδα περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αυτό εστιάζεται στην εκπαίδευση των φοιτητών για την ορθή χρήση των ΤΠΕ στην τάξη.

1. Εισαγωγή Αρχείο Εισαγωγή

σδα

2. Διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία Αρχείο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

3. Διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία Αρχείο ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

4. Κοινωνικά δίκτυα και μάθηση Αρχείο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

επικοινωνία στο διαδίκτυο 

5. Ψηφιακά παιγνίδια Αρχείο ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

6. Πνευματικά δικαιώματα Αρχείο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

7. Θεωρίες μάθησης Αρχείο ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αρχείο MOBILE LEARNING

MOBILE LEARNING 

8. Μάθηση από απόσταση Αρχείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Αρχείο ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Αρχείο INTRODUCTION TO lll

INTRODUCTION TO lll

9. Εννοιολογικοί Χάρτες Αρχείο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

εννοιολογικοι χαρτες

10. Συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία Αρχείο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

11. MOOCs - Webinars Αρχείο MOOCs, webinars

MOOCs,   webinars

12. Υπολογιστικό νέφος Αρχείο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ 

Ασκήσεις Φάκελος Ασκήσεις - Εργασίες στο εργαστήριο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ