Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή στα σύνθετα υλικά Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Μακρομηχανική ανάλυση στρώματος Αρχείο Σημειώσεις

2

Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Μικρομηχανική ανάλυση στρώματος Αρχείο Σημειώσεις

3

4. Μακρομηχανική ανάλυση πολύστρωτων σύνθετων υλικών Αρχείο Σημειώσεις 1

4

Αρχείο Σημειώσεις 2

4

5. Αστοχίες, ανάλυση και σχεδιασμός πολύστρωτων σύνθετων υλικών Αρχείο Σημειώσεις

5

6. Ευφυή σύνθετα υλικά Αρχείο Σημειώσεις

6