Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Ανοίκειο Αρχείο Σημειώσεις

1

Διεύθυνση URL David Weiss interviewed by Hans Urlich Obrist

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος προβάλλονται οι  ταινίες των Fischli και Weiss που αναφέρονται στη  θεματική ενότητα.

2. Απομεινάρεια Αρχείο Σημειώσεις

2

Διεύθυνση URL "Troubleshooting and Mischief-Making", Mark Dion

"Hybrid Practices in Art  Science and Technology from the 1960s to today". Keynote Speaker: Mark Dion.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος προβάλλονται οι  ταινίες των Vic Muniz και Damien Hirst που αναφέρονται στη  θεματική ενότητα.