Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Ο χώρος ως δομικό στοιχείο Αρχείο Ο χώρος ως δομικό στοιχείο

Μέσα από οπτικό υλικό εξετάζονται μορφοπλαστικά οι έννοιες της δομής και του χώρου, η αρματούρα, οι κατασκευές και οι εγκαταστάσεις.

2. Horror vacui Vs Horror Pleni Αρχείο Horro vacui Vs Horror pleni

2

3. Αυτοψία (Ανατομία του τοπίου) Αρχείο Αυτοψία

3