Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Παρουσίαση του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Αρχείο Διαφάνειες Διάλεξης 1
Αρχείο Διαφάνειες διάλεξης 2
2. Οι άδειες Creative Commons - Θέματα Πνευματικών δικαιωμάτων Αρχείο Διαφάνειες Διάλεξης
3. Εισαγωγή στη χρήση του λογισμικού Moodle Αρχείο Διαφάνειες Διάλεξης
4. Εισαγωγή στη χρήση της πλατφόρμας βιντεοδιαλέξεων Opendelos Αρχείο Διαφάνειες Διάλεξης
5. Αξιολόγηση πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Αρχείο Διαφάνειες διάλεξης