Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή στην Ιχθυολογία Αρχείο Περί ιχθυολογίας

1

2. Μορφολογία ψαριών Αρχείο Μορφολογία ψαριών

2

3. Κυκλόστομοι Αρχείο Κυκλόστομοι

3

4. Χονδριχθύες Αρχείο Χονδριχθύες

4

5. Δέρμα, χρωματισμοί Αρχείο Δέρμα και διάφορα σχετικά

5

6. Νευρικό σύστημα Αρχείο Νευρικό σύστημα - αισθήσεις

6

7. Πεπτικό σύστημα Αρχείο Διατροφή και πέψη

7

8. Αναπνευστικό σύστημα Αρχείο Αναπνοή

8

9. Κυκλοφορικό σύστημα Αρχείο Κυκλοφορικό σύστημα

9

10. Θερμορύθμιση, πλευστότητα Αρχείο Θερμορύθμιση - Πλευστότητα

10

11. Αναπαραγωγή Αρχείο Αναπαραγωγή

11

Αρχείο Αngler fish mating customs

11

Αρχείο Lead-short

11

Αρχείο SpawnF-short

11

Αρχείο SpawnM-short

11

12. Αναπαραγωγικές στρατηγικές Αρχείο Αναπαραγωγικές Στρατηγικές

12

13. Μεταναστεύσεις - Περιβάλλον Αρχείο Μεταναστεύσεις

13

Αρχείο Περιβάλλον και οργανισμοί

13

1. Εξωτερική μορφολογία - Εργαστήριο Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Ανατομία - Εργαστήριο Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Κατά βάρος αύξηση - Εργαστήριο Αρχείο Σημειώσεις

3

Αρχείο Κατά βάρος και μήκος αύξηση

3

4. Κατά μήκος αύξηση - Εργαστήριο Αρχείο Κατά βάρος και μήκος αύξηση

4

Αρχείο Ρυθμός αύξησης - Επιπλέον υλικό

4

Αρχείο Η ηλικία των γιγαντιαίων γουλιανών της φραγμαλίμνης Πολυφύτου 1 - Επιπλέον υλικό

4

Αρχείο Age growth and mortality of Atherina boyeri - Επιπλέον υλικό

4

Αρχείο Figures - Επιπλέον υλικό

4

Αρχείο Life history characteristics of Aristotle's catfish - Επιπλέον υλικό

4

5. Μελέτη γονιμότητας Αρχείο Σημειώσεις

5

6. Μελέτη διατροφής Αρχείο Διατροφή

1

Ασκήσεις Αρχείο Υπολογισμός των συντελεστών θνησιμότητας

1

Αρχείο Κατά βάρος αύξηση – δείκτες ευρωστίας

2

Αρχείο Μορφολογία Ψαριών

3

Αρχείο Οστεολογία Οστεϊχθυών

4

Αρχείο Προσδιορισμός Ηλικίας

5

Αρχείο Υπολογισμός των παραμέτρων αύξησης του von Bertalanffy

6