Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή στο νεοελληνικό Μοντερνισμό Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Μεταπολεμική ποίηση και πεζογραφία Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Γνωριμία με τους συγγραφείς και τα κείμενα Αρχείο Σημειώσεις

3

4. Ο ζωντανός απόηχος της μεταπολεμικής λογοτεχνίας. Αρχείο Σημειώσεις

4