Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΖΥΜΩΝ Αρχείο Σημειώσεις

1


2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αρχείο Σημειώσεις

2

3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αρχείο Σημειώσεις

3

4. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΖΩΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ Αρχείο Σημειώσεις

4

5. ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΕΝΖΥΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρχείο Σημειώσεις

5

6. ΧΡΗΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αρχείο Σημειώσεις

6

7. ΕΝΖΥΜΑ ΠΗΞΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ Αρχείο Σημειώσεις

7

8. ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΟΙΝΟΥ Αρχείο Σημειώσεις

8

9. ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρχείο Σημειώσεις - Μέρος Α

9

Αρχείο Σημειώσεις - Μέρος Β

9

10. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρχείο Σημειώσεις

10