Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή στη Δημώδη Βυζαντινή Λογοτεχνία Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Το κείμενο του Διγενή Ακρίτη Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Το κείμενο του Διγενή Ακρίτη: χειρόγραφο Grottaferrata Αρχείο Σημειώσεις

3

4. Το κείμενο του Διγενή Ακρίτη: χειρόγραφο Escorial Αρχείο Σημειώσεις

4

5. Πτωχοπροδρονικά ποιήματα, Σπανέας, Μιχαήλ Γλυκάς Αρχείο Σημειώσεις

5

Βιβλιογραφία Αρχείο Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

6