Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Η Ιστορία του σφραγίσματος και η Σφραγιστική/Η χρήση των σφραγίδων Αρχείο σημειώσεις
2 - Η Σφράγιση. Τα είδη των βυζαντινών σφραγίδων Αρχείο σημειώσεις
3 - Οι συλλογές σφραγίδων. Οι σφραγίδες ως ιστορική πηγή Αρχείο σημειώσεις
4 - Οι απεικονίσεις και οι επικλήσεις / Η αξία των σφραγίδων ως ιστορική πηγή (συνέχεια) Αρχείο σημειώσεις
5 - Βυζαντινή Νομισματική Αρχείο σημειώσεις