Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Περί εμψυχώσεως (animation) Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Περί (ζώων) κινήσεως Αρχείο Σημειώσεις

2

3. «Mainstream animation»: «επτάλεπτες ταινίες» & έργα μεγάλου μήκους Αρχείο Σημειώσεις

3

4. Animatrix Mundi: τo κινούμενο σχέδιο τω δημιουργών και των «πειραματιστών». Αρχείο Σημειώσεις

4