Θέμα Όνομα Περιγραφή
Εισαγωγή στην Επιστημη του Ελεύθερου χρόνου με εμφαση στην Παιδαγωγική του εξωσχολικού νεανικού Αθλητισμού - Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αρχείο Τοσουνίδης, Α. (2020): Εισαγωγή στην Επιστημη του Ελεύθερου χρόνου με εμφαση στην Παιδαγωγική του εξωσχολικού νεανικού Αθλητισμού. ISBN: 978-618-00-2105-9
Η Ανάλυση του Ελεύθερου Χρόνου των Φοιτητών Αρχείο Τοσουνίδης Α., (2005): Ο Πανεπιστημιακός Αθλητισμός στην Ελλάδα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού. Πρακτικά Συνεδρίου σ. 61-64. Ηράκλειο.

Τοσουνίδης Α., (2005): Ο Πανεπιστημιακός Αθλητισμός στην Ελλάδα. 6ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού. Πρακτικά

Συνεδρίου σ. 61-64. Ηράκλειο.

Αρχείο Χαλκιαδάκης, Ν., Κατσακόλης, Α., Τοσουνίδης Α., (2005): Διερεύνηση των λόγων συμμετοχής σε αθλητικές και ανψυχικές δραστηριότητες των φοιτητριών –των του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Χαλκιαδάκης, Ν., Κατσακόλης, Α., Τοσουνίδης Α., (2005): Διερεύνηση των λόγων

συμμετοχής σε αθλητικές και ανψυχικές δραστηριότητες των φοιτητριών –των του Τ.Ε.Ι.

Κρήτης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης

Αθλητισμού. Πρακτικά Συνεδρίου, σ. 67-70, Ηράκλειο.

Ηλεκτρονικό Αθλητικό Δελτίο φοιτήτριας (-τή) Σελίδα Ηλεκτρονικό Αθλητικό Δελτίο φοιτήτριας (-τή)

Ηλεκτρονικό Αθλητικό Δελτίο φοιτήτριας (-τή)

http://users.uoi.gr/atosoun/phpESP/public/survey.php…

Καταγράφει ηλεκτρονικά κάθε ενδιαφερόμενη /-ο φοιτήτρια /-τή, ώστε να εγγραφεί στα προγράμματα άθλησης και αναψυχής καθώς και στις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά και των άλλων ΑΕΙ -ΤΕΙ.


Η Ανάλυση των συνηθειών του ύπνου των Φοιτητριών (-των) Αρχείο Η ανάλυση των συνηθειών του ύπνου των φοιτητών (-τριων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τοσουνίδης Α., Ανδρελουδάκης Σ., (2006): Η ανάλυση των συνηθειών του ύπνου των

φοιτητών (-τριων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 8 th International Congress of Sport

Medicine Association of Greece and 5 th Greek-Cypriot Sports Medicine Congress. Στο

επιστημονικό περιοδικό «Αθλητιατρική», τόμος 1. τεύχος 1, σ. 46-47, Θεσ/νίκη.

Φαρμακευτικά Φυτά της Ηπείρου και η σχέση τους με τον Αθλητισμό Διεύθυνση URL Φαρμακευτικά Φυτά της Ηπείρου

Φαρμακευτικά Φυτά της Ηπείρου και η σχέση τους με τον Αθλητισμό

Από τα βάθη των αιώνων έρχεται η χρήση των βοτάνων στην θεραπευτική. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Κινέζοι εντρύφησαν στις θεραπευτικές ιδιότητες των φαρμακευτικών φυτών και μετέφεραν τις πολύτιμες γνώσεις τους στις επόμενες γενεές. Η ανάπτυξη της χημείας και των βιολογικών επιστημών συντέλεσε στην μέγιστη αξιοποίηση αυτής της γνώσης. Κατ’αρχήν οδήγησε στην απομόνωση των δραστικών ουσιών, στις οποίες οφείλονται οι θεραπευτικές δράσεις των φυτών.