Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Διεθνείς Επενδύσεις - Δρ. Αθανασία Μαυρομμάτη
1. Διεθνή Επιχειρηματική Δραστηριότητα Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Γενικές Διακρίσεις των Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Μορφές Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων Αρχείο Σημειώσεις
4. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Αρχείο Σημειώσεις
5. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Αρχείο Σημειώσεις
6. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και οι Χώρες Υποδοχής και προέλευσης Αρχείο Σημειώσεις

6

7. Θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου Αρχείο Σημειώσεις

7

8. Οικονομικές Θεωρίες Διεθνών Επιχειρήσεων Αρχείο Σημειώσεις

8