Θέμα Όνομα Περιγραφή
Σελίδα Θέματα διπλωματικών εργασιών σε Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής
Θέματα διπλωματικών εργασιών σε Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής

Δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Φυσικού Τμήματος να εκπονήσουν διπλωματική εργασία σε κάποιο από τα παρακάτω ερευνητικά αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τον Επίκουρο Καθηγητή κ Κωνσταντίνο Ιωαννίδη. (τηλ. 98545, 98547, 98548, email kionnid@cc.uoi.gr)