Θέμα Όνομα Περιγραφή
ΚΕΦ. 9 - Ο ΠΥΡΗΝΑΣ Αρχείο Ο ΠΥΡΗΝΑΣ 2018 (Ε. Κωλέττας)
ΚΕΦ. 10 - Διαλογή και Μεταφορά Πρωτεινών Αρχείο Διαλογή και Μεταφορά Πρωτεινών-1
Αρχείο Διαλογή και Μεταφορά Πρωτεινών-2
ΚΕΦ. 12 Μιτοχόνδρια και υπεροξειδιοσώματα Αρχείο a.Κεφ 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Αρχείο b. Κεφ.12 ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ
Αρχείο c. Κε. 12 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΣΩΜΑΤΑ
ΚΕΦ. 13 - Ο Κυτταροσκελετός και η Κυτταρική Κίνηση Αρχείο 1. Ακτίνη-Κυττ. Μετανάστευση -2019
Αρχείο 2. Μυοσίνη - Μικροσωληνίσκοι-2019
Αρχείο 3-Κινησίνη - Ινίδια ΕΜ-2019
ΚΕΦ. 13 Η Κυτταροπλασματική Μεμβράνη Αρχείο Κυτταροπλασματική Μεμβράνη 2017-2018

Κυτταροπλασματική Μεμβράνη 2017-2018

ΚΕΦ. 15 Εξωκυτταρικό Στρώμα και Αλληλεπιδράσεις Κυττάρων Αρχείο 1. Εξωκυτταρικό Στρώμα - Συνδέσεις κυττάρου -Υποστρ-2018
Αρχείο 2. Διακυτταρικές Συνδέσεις-2018
ΚΕΦ. 17 Ο Κυτταρικός Κύκλος Αρχείο ΚΥΤΤ. ΚΥΚΛΟΣ Κ.17 Μέρος Ι & ΙΙ -2019
Αρχείο ΚΥΤΤ. ΚΥΚΛΟΣ Κ.17 Μέρος III & IV -2019
ΚΕΦ. 18 Κυτταρικός θάνατος και Κυτταρική ανανέωση Αρχείο Βλαστικά Κύτταρα -2017

ΚΕΦ17-Βλαστικά Κύτταρα

Αρχείο Κυτταρικός θάνατος και κυτταρική ανανέωση -2019
Φροντιστηριακές Ασκήσεις Αρχείο 4. Βλαστικά κυτταρα ενηλίκου - Σχηματισμός Οργανοειδών - 2018