Θέμα Όνομα Περιγραφή
ΚΕΦ. 10 - Ο ΠΥΡΗΝΑΣ Αρχείο Κ10-ΠΥΡΗΝΑΣ (2019) (Ε. Κωλέττας)
ΚΕΦ. 11 - Διαλογή και Μεταφορά Πρωτεινών Αρχείο Κεφάλαιο 11 1 Nov 19
Αρχείο Κεφάλαιο 11 2 Nov 19
ΚΕΦ. 12 Μιτοχόνδρια και υπεροξειδιοσώματα Αρχείο Κεφάλαιο 12 1
Αρχείο Κεφάλαιο 12 2
ΚΕΦ. 13 - Ο Κυτταροσκελετός και η Κυτταρική Κίνηση Αρχείο 1. Ακτίνη-Κυττ. Μετανάστευση -2019
Αρχείο 2. Μυοσίνη - Μικροσωληνίσκοι-2019
Αρχείο 3-Κινησίνη - Ινίδια ΕΜ-2019
ΚΕΦ. 14 Η Κυτταροπλασματική Μεμβράνη Αρχείο ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (2019-20)
ΚΕΦ. 15 Εξωκυτταρικό Στρώμα και Αλληλεπιδράσεις Κυττάρων Αρχείο 1. Εξωκυτταρικό Στρώμα - Συνδέσεις κυττάρου -Υποστρ-2019
Αρχείο 2. Διακυτταρικές Συνδέσεις-2019
ΚΕΦ. 17 Ο Κυτταρικός Κύκλος Αρχείο ΚΥΤΤ. ΚΥΚΛΟΣ Κ.17 Μέρος Ι & ΙΙ -2019
Αρχείο ΚΥΤΤ. ΚΥΚΛΟΣ Κ.17 Μέρος III & IV -2019
ΚΕΦ. 18 Κυτταρικός θάνατος και Κυτταρική ανανέωση Αρχείο Κυτταρικός θάνατος και κυτταρική ανανέωση -2019
Αρχείο BΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ-2019
Φροντιστηριακές Ασκήσεις Αρχείο ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 2019 (Π. Κούκλης)