Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Περιεχόμενα

-

1 - Εισαγωγή Αρχείο Εικόνες διάλεξης

Σύντομη περιήγηση στη ιστορία της αστρονομίας, στα όργανα και ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο

2 - Χαρακτηριστικά μεγέθη πεδίου ακτινοβολίας - Αστρικά μεγέθη και αποστάσεις - Μεταφορά της ακτινοβολίας Αρχείο Σημειώσεις 1

Χαρακτηριστικά μεγέθη πεδίου ακτινοβολίας - Αστρικά μεγέθη και αποστάσεις - Μεταφορά της ακτινοβολίας

3 - Μηχανισμοί εκπομπής/απορρόφησης - Σχηματισμός φασματικών γραμμών Αρχείο Σημειώσεις 2

Μηχανισμοί εκπομπής/απορρόφησης - Σχηματισμός φασματικών γραμμών

4 - Αστρικά φάσματα και το διάγραμμα Hertzsprung-Russel Αρχείο Σημειώσεις 3

-

Αρχείο Εικόνες διάλεξης

-

5 - Εσωτερική δομή και εξέλιξη των αστεριών Αρχείο Σημειώσεις 4

-

Αρχείο Εικόνες διάλεξης εσωτερικού

-

Αρχείο Εικόνες διάλεξης εξέλιξης

-

6 - Η φυσική του Ήλιου Αρχείο Σημειώσεις 5

-

Αρχείο Εικόνες διάλεξης

-

Αρχείο Ο ήλιος σήμερα

Εικόνες του ήλιου στις 18 Μάρτη 2014

7 - Το ηλιακό σύστημα Αρχείο Εικόνες διάλεξης

-

Αρχείο Ο κομήτης ISON περνά από το περιήλιο

-

8 - Μεταβλητά και διπλά αστέρια. Αστρικά σμήνη. Μεσοαστρικό υλικό Αρχείο Εικόνες διάλεξης

-

9 - Ο Γαλαξίας Αρχείο Εικόνες διάλεξης

-

10 - Οι άλλοι γαλαξίες Αρχείο Εικόνες διάλεξης

-

11 - Κοσμολογία Αρχείο Σημειώσεις

-

Αρχείο Εικόνες διάλεξης

-