Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Κάθαρση Αρχείο 1. Κάθαρση
2. Όγκος κατανομής Αρχείο 2. Όγκος κατανομής
3. Χρόνος ημιζωής Αρχείο 3. Χρόνος ημιζωής
4. Πώς καθαίρονται τα φάρμακα από το ήπαρ Αρχείο 4. Ηπατική κάθαρση
5. Βιοδιαθεσιμότητα και κάθαρση πρώτης διόδου. Προβλέποντας τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων Αρχείο 5. Βιοδιαθεσιμότητα και κάθαρση αρχικής διάβασης
6. Κάθαρση των φαρμάκων από τους νεφρούς Αρχείο 6. Νεφρική κάθαρση

νεφρική κάθαρση και σύνδεση με πρωτεϊνες

7. Μη γραμμική φαρμακοκινητική Αρχείο 7. Μη-γραμμική φαρμακοκινητική

μη-γραμμική φαρμακοκινητική

8. Φαρμακοδυναμική Αρχείο 8. Φαρμακοδυναμική

φαρμακοδυναμική

Εκπαιδευτικό Υλικό Αρχείο "Beta-Bloker Blues" by Ewen MacDonald & Friends, from Finland

a blues for b-blokers

Αρχείο "Drug Dosage Forms" by Ewen MacDonald & Friends, from Finland
Αρχείο "Zero Tolerance For You" by Ewen MacDonald & Friends, from Finland
Βιβλιογραφία Διεύθυνση URL Εύδοξος
Συνδέσεις - Links Διεύθυνση URL Interactive Clinical Pharmacology
Διεύθυνση URL pharma-CAL-ogy
Διεύθυνση URL TRC - Teaching Resource Centre
Αξιολόγηση Μαθήματος Διεύθυνση URL ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος 2019-2020

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος "Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής"