Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Συλλογή Λυμένων Ασκήσεων Πολλάπλής Επιλογής για Κβαντική Ι και ΙΙ
Διεύθυνση URL Συλλογή όλων των διαλέξεων Κβαντομηχανικής ΙΙ

Συλλογή όλων των διαλέξεων Κβαντομηχανικής

Αρχείο Βαθμοί Σεπτεμβρίου 2015

Βαθμοί Σεπτεμβρίου 2015

Αρχείο Βαθμοί Ιανουαρίου 2016

Βαθμοί Ιανουαρίου 2016

Αρχεία Διαλέξεων (pdf) Αρχείο Κεφάλαιο 1: Συστήματα Πολλών Σωματίων

Διάλεξη 1-2: Συστήματα Πολλών Σωματίων

Αρχείο Κεφάλαιο 2: Συστήματα σε 3 Διαστάσεις

Διάλεξη 1-2: Συστήματα Πολλών Σωματίων (με λύσεις +1x)

Αρχείο Κεφάλαιο 3 Τροχιακή Στροφορμή

Τροχιακή Στροφορμή

Αρχείο Κεφάλαιο 4: Κεντρικά Δυναμικά

Κεφάλαιο 4: Κεντρικά Δυναμικά

Αρχείο Κεφάλαιο 5: Spin + Ασκήσεις

Παρατήρηση-Διόρθωση: Από παραδρομή είπα ότι το σύστημα διαφορικών εξισώσεων που προκύπτει κατά την μετάπτωση του spin στο μαγνητικό πεδίο είναι συζευγμένο και χρειάζεται αποσύζευξη. Είναι όμως προφανές ότι για μαγνητικό πεδίο στην διεύθυνση z το σύστημα είναι ήδη αποσυζευγμένο και επομένως δεν χρειάζεται αποσύζευξη.

Αρχείο Κεφάλαιο 6: Πρόσθεση Στροφορμών

Διάλεξη 10: Πρόσθεση Στροφορμών

Αρχείο Κεφάλαιο 7: Θεωρία Διαταραχών

Κεφάλαιο 7: Θεωρία Διαταραχών

Αρχείο Κεφάλαιο 8:: Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών

Κεφάλαιο 8:: Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών

Αρχείο Κεφάλαιο 9:: Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών (Λεπτή Υφή, Zeeman κλπ)

Κεφάλαιο 9:: Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών (Λεπτή Υφή, Zeeman κλπ)

Αρχείο Κεφάλαιο 10: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών

Κεφάλαιο 10:Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών

Αρχείο Κεφάλαιο 11: Σωμάτιο σε Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο

Κεφάλαιο 11: Σωμάτιο σε Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο

Αρχείο Κεφάλαιο 12: Σκέδαση

Κεφάλαιο 12:  Σκέδαση

Βασικές Βινετοδιαλέξεις Διεύθυνση URL Διάλεξη 1β: Συστήματα Πολλών Σωματίων (Μέρος 1ο)

26/2/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 2α: Συστήματα Πολλών Σωματίων (Μέρος 2ο)

Θα συζητηθεί στην τάξη στις 3/3/2015. Θα πρέπει μέχρι τότε να έχετε  δει την διάλεξη και να έχετε διαμορφώσει τις απορίες σας. 

Διεύθυνση URL Διάλεξη 2β: Συστήματα Πολλών Σωματίων (Μέρος 3ο)

3/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 3α: Συστήματα σε 3 διαστάσεις

5/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 3β: Τροχιακή Στροφορμή (Ορισμοί Τελεστών)

5/3/2015

Διεύθυνση URL Διαλεξη 4α: Τροχιακή Στροφορμή (Ιδιοτιμές, Ιδιοκαταστάσεις)

10/3/2015

Διεύθυνση URL Διαλεξη 4β: Τροχιακή Στροφορμή (Ιδιοτιμές, Ιδιοκαταστάσεις)

10/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 5α: Τροχιακή Στροφορμή (Λυμένες Ασκήσεις)

12/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 5β: Τροχιακή Στροφορμή (Λυμένες Ασκήσεις)

12/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 6α: Ακτινική Εξίσωση Schrodinger

17/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 6β: Σφαιρικό Πηγάδι Δυναμικού

17/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 7α: Άτομο Υδρογόνου

19/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 7β: Ασκήσεις σε Άτομο Υδρογόνου

19/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 8α: Το Spin

24/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 8β: Το Spin

24/3/2015

Παρατήρηση-Διόρθωση: Από παραδρομή είπα στην διάλεξη ότι το σύστημα διαφορικών εξισώσεων που προκύπτει κατά την μετάπτωση του spin στο μαγνητικό πεδίο είναι συζευγμένο και χρειάζεται αποσύζευξη. Είναι όμως προφανές ότι για μαγνητικό πεδίο στην διεύθυνση z το σύστημα είναι ήδη αποσυζευγμένο και επομένως δεν χρειάζεται αποσύζευξη. Δείτε και την αντίστοιχη εναλλακτική διάλεξη.

Διεύθυνση URL Διάλεξη 9α: Spin (ασκήσεις)

26/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 9β: Spin (Ασκήσεις)

26/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 10α: Πρόσθεση Στροφορμών

31/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 10β: Πρόσθεση Στροφορμών

31/3/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 11α: Πρόσθεση Στροφορμών (Ασκήσεις)

2/4/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 11β: Χρονοανεξάρτητη, μη εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών

2/4/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 12: Χρονοανεξάρτητη, μη εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών

21/4/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη13α: Φαινόμενο Stark σε μή εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών

23/4/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 13β: Ασκήσεις Θεωρία Διαταραχών

23/4/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 14α: Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών

28/4/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 14β: Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών

28/4/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 15α: Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών (Ασκήσεις)

30/4/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 15β: Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών (Λεπτή Υφή)

30/4/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 16α: Λεπτή Υφή και Φαινόμενο Zeeman

5/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 16β: Υπέρλεπτη Υφή

5/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 17α: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών

7/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 17β: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών (Μαγνητικός Συντονισμός)

7/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 18α: Παραδείγματα Χρονοεξαρτώμενενων Διαταραχών (Κανόνας Fermi - Αρμονικές Διαταραχές)

12/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 18β: Εκπομπή και Απορρόφηση Ακτινοβολίας

12/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 19α: Αυθόρμητη Εκπομπή Ακτινοβολίας (συντελεστές Einstein)

14/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 19β: Κανόνες Επιλογής - Ασκήσεις Χρονοεξαρτώμενων Διαταραχών

14/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 20α: Σωμάτιο σε Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο

19/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 20b: Σωμάτιο σε Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο (Στάθμες Landau)

19/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 21α: Σκέδαση (ορισμοί βασικών μεγεθών)

21/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 21β: Σκέδαση (μέθοδοι υπολογισμού ενεργού διατομής)

21/5/2015

Διεύθυνση URL Διάλεξη 22β: Σκέδαση (Προσέγγιση Born)

24/5/2015

Επικουρικές Βιντεοδιαλέξεις Διεύθυνση URL Διάλεξη 1b: Εισαγωγικά Θέματα - Συστήματα Πολλών Σωματίων (19/2/2013)

Διάλεξη 1b: Εισαγωγικά Θέματα - Συστήματα Πολλών Σωματίων

Διεύθυνση URL Διάλεξη 2a: Συστήματα Πολλών Σωματίων (26/2/2013)

Διάλεξη 2a: Συστήματα Πολλών Σωματίων

Διεύθυνση URL Διάλεξη 2b: Συστήματα Πολλών Σωματίων (26/2/2013)

Διάλεξη 2b: Συστήματα Πολλών Σωματίων  (26/2/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 3a: Συστήματα σε 3 Διαστάσεις (28/2/2013)

Διάλεξη 3a: Συστήματα σε 3 Διαστάσεις (28/2/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 3b: Τροχιακή Στροφορμή (Μεταθέτες) (28/2/2013)

Διάλεξη 3b: Τροχιακή Στροφορμή (Μεταθέτες) (28/2/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 4a: Τροχιακή Στροφρομή (Ιδιοτιμές-Ιδιοκαταστάσεις) (5/3/2013)

Διάλεξη 4a: Τροχιακή Στροφρομή (Ιδιοτιμές-Ιδιοκαταστάσεις) (5/3/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 4b: Τροχιακή Στροφορμή (Ιδιοτιμές-Ιδιοκαταστάσεις) (5/3/2013)

Διάλεξη 4b: Τροχιακή Στροφορμή (Ιδιοτιμές-Ιδιοκαταστάσεις) (5/3/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 5a: Τροχιακή Στροφορμή (Ασκήσεις)

Διάλεξη 5a: Τροχιακή Στροφορμή  (Ασκήσεις)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 5b: Τροχιακή Στροφορμή (Ασκήσεις)

Διάλεξη 5b: Τροχιακή Στροφορμή (Ασκήσεις)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 6a: Κεντρικά Δυναμικά (12/3/2013)

Διάλεξη 6a: Κεντρικά Δυναμικά (12/3/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 6b: Κεντρικά Δυναμικά (12/3/2013)

Διάλεξη 6b: Κεντρικά Δυναμικά (12/3/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 7a:: Άτομο Υδρογόνου (21/3/2013)

Διάλεξη 7a:: Άτομο Υδρογόνου (21/3/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 7b : Άτομο Υδρογόνου

Διάλεξη 7b : Άτομο Υδρογόνου

Διεύθυνση URL Διάλεξη 8a: Άτομο Υδρογόνου (Ασκήσεις)

Διάλεξη 8a: Άτομο Υδρογόνου (Ασκήσεις)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 8b: Άτομο Υδρογόνου (Ασκήσεις) - Spin

Διάλεξη 8b: Άτομο Υδρογόνου (Ασκήσεις)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 9a: Spin (26/3/2013)

Διάλεξη 9a: Spin (26/3/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 9b: Spin (26/3/2013)

Διάλεξη 9b: Spin (26/3/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 10a: Spin - Ασκήσεις (28/3/2013)

Διάλεξη 10a: Spin - Ασκήσεις (28/3/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 10b: Spin - Ασκήσεις (28/3/2013)

Διάλεξη 10b: Spin - Ασκήσεις (28/3/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 11a: Πρόσθεση Στροφορμών (2/4/2013)

Διάλεξη 11a: Πρόσθεση Στροφορμών (2/4/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 11b: Πρόσθεση Στροφορμών (2/4/2013)

Διάλεξη 11b: Πρόσθεση Στροφορμών  (2/4/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 12a: Πρόσθεση Στροφορμών (4/4/2013)

Διάλεξη 12a: Πρόσθεση Στροφορμών (4/4/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 12b: Πρόσθεση Στροφορμών - Ασκήσεις (4/4/2013)

Διάλεξη 12b: Πρόσθεση Στροφορμών - Ασκήσεις (4/4/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 13a: Μη Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών (9/4/2013)

Διάλεξη 13a: Μη Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών  (9/4/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 13b: Μη Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών (9/4/2013)

Διάλεξη 13b: Μη Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών  (9/4/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 14a: Μη Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών (11/4/2013)

Διάλεξη 14a: Μη Εκφυλισμένη Θεωρία  Διαταραχών

Διεύθυνση URL Διάλεξη 14b: Μη Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών (11/4/2013)

Διάλεξη 14a: Μη Εκφυλισμένη Θεωρία  Διαταραχών (11/4/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 15a: Μη εκφυλισμένη θεωρία διαταραχών (Ασκήσεις) (16/4/2013)

Διάλεξη 15a: Μη εκφυλισμένη θεωρία διαταραχών (Ασκήσεις) (16/4/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 15b: Εκφυλισμένη θεωρία διαταραχών (16/4/2013)

Διάλεξη 15b: Εκφυλισμένη θεωρία διαταραχών (16/4/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 16: Εκφυλισμένη θεωρία διαταραχών - Ασκήσεις (18/4/2013)

Διάλεξη 16: Εκφυλισμένη θεωρία διαταραχών - Ασκήσεις (18/4/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 17a: Λεπτή Υφή (23/4/2013)

Διάλεξη 17a: Λεπτή Υφή (23/4/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 17b: Φαινόμενο Zeeman (23/4/2013)

Διάλεξη 17b: Φαινόμενο Zeeman

Διεύθυνση URL Διάλεξη 18a: Υπέρλεπτη Υφή (14/5/2013)

Διάλεξη 18a: Υπέρλεπτη Υφή (14/5/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 18b: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών (14/5/2013)

Διάλεξη 18b: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών (14/5/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 19a: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών (16/5/2013)

Διάλεξη 19a: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών (16/5/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 19b: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών (16/5/2013)

Διάλεξη 19b: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών (16/5/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 20a: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών - Εφαρμογές (21/5/2013)

Διάλεξη 20a: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών - Εφαρμογές (21/5/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 20b: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών - Εφαρμογές (21/5/2013)

Διάλεξη 20b: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών (16/5/2013) 

Διεύθυνση URL Διάλεξη 21a: Σωμάτιο σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (23/5/2013)

Διάλεξη 21a: Σωμάτιο σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (23/5/2013)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 21b: Σωμάτιο σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (23/5/2013)

Διάλεξη 21b: Σωμάτιο σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (23/5/2013)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διεύθυνση URL Βασικό Βιβλίο Μαθήματος

Βιβλίο Κβαντομηχανικής Fitzpatrick

Διεύθυνση URL Εισαγωγικές Σημειώσεις

Εισαγωγικές Σημειώσεις 

Διεύθυνση URL Βιβλίο Κβαντομηχανικής K. Schulten (λίγο πιο προχωρημένο)

Βιβλίο Κβαντομηχανικής  K. Schulten  (λίγο πιο προχωρημένο)

Διεύθυνση URL Αρχεία Mathematica (προγράμματα κβαντομηχανικής)
Διεύθυνση URL Σημειώσεις μαθήματος κβαντομηχανικής (Fowler) σε HTML
Διεύθυνση URL Διαλέξεις Κβαντομηχανικής (Greensite) σε pdf
Διεύθυνση URL Δωρεάν συλλογή βιβλίων κβαντομηχανικής
Διεύθυνση URL Βιβλία Κβαντομηχανικής
Αρχείο Φαινόμενο Aharonov-Bohm
Ασκήσεις Διαλέξεων απο Φοιτητές (λύσεις) Διεύθυνση URL Πράξεις όλων των διαλέξεων - Λύσεις Ασκήσεων Διαλέξεων (από Φιλίππου - Καβάζη zipped 177MB)
Αρχείο Πράξεις όλων των διαλέξεων και Ασκήσεις από τον φοιτητή Άγγελο Λύκκα (2/6/2013)

Πράξεις όλων των διαλέξεων και Ασκήσεις από τον φοιτητή Άγγελο Λύκκα. Προσοχή γιατί το αρχείο δεν έχει ελεγχθεί πλήρως ακόμα και υπάρχει το ενδεχόμενο λαθών.

Αρχείο 1d-1l (Φιλίππου)
Αρχείο Διαλέξεις 2-3 (2a-3d Κωσταντίνου)
Αρχείο 3f-3g (Παππας)
Αρχείο 3h-3i (Παππας)
Αρχείο 3j-3o (Φιλλίπου)
Αρχείο Ισοτροπικός Ταλαντωτής σε 3 Διαστάσεις (Βαρβαρέζος)
Αρχείο 4a-4j (Φιλίππου)
Αρχείο 4h-4m (Φιλίππου)
Αρχείο 5a-5o, 4k-4l (Καβάζη)
Αρχείο 5α-5ο (Φιλίππου)
Αρχείο 6a-6n (Καβάζη)
Αρχείο 6a-6n (Φιλίππου)
Αρχείο 7a-7i (Φιλίππου)
Αρχείο 7j-7u Φιλίππου
Αρχείο 8a-8m (Φιλίππου)
Αρχείο 9a-9h Φιλίππου
Αρχείο 8e-8n-8s Φιλίππου
Αρχείο Ασκήσεις Θεωρία Διαταραχών (άλυτες διαλέξεων). Λύσεις από Φιλίππου)
Αρχείο 9i-9s (Φιλίππου)
Αρχείο 10a-10x (από Φιλίππου)
Παρουσιάσεις Θεμάτων Κβαντικής από Φοιτητές 2011-12 Αρχείο Ερμηνείες της Κβαντομηχανικής (Παναγιώτα Καβάζη)

Ερμηνείες της Κβαντομηχανικής (Παναγιώτα Καβάζη)

Αρχείο Κβαντικοί Υπολογιστές (Αλεξία Φιλίππου)

Κβαντικοί Υπολογιστές (Αλεξία Φιλίππου)

Αρχείο Φαινόμενο Aharonov-Bohm και Τροχιακά Ολοκληρώματα (Ιωάννης Πηλιούνης)

Φαινόμενο Aharonov-Bohm και Τροχιακά Ολοκληρώματα (Ιωάννης Πηλιούνης)

Αρχείο Παρουσίαση για φαινόμενο Aharonov-Bohm (Ι. Πηλιούνης) και άλλο σχετικό υλικό (pdf files)

Παρουσίαση για φαινόμενο Aharonov-Bohm (Ι. Πηλιούνης) και άλλο σχετικό υλικό (pdf files)

Αρχείο Το Καθιερωμένο Πρότυπο Στοιχειωδών Σωματίων (Αθανασία Τσακίρη)

Το Καθιερωμένο Πρότυπο Στοιχειωδών Σωματίων (Αθανασία Τσακίρη)

Θέμα 9 Αρχείο Τεστ 1 (6/3/2013)

Τεστ 1 (6/3/2013)

Αρχείο Τεστ 2 (13/3/2013)

Τεστ 2 (13/3/2013)

Αρχείο Τεστ 3 (20/3/2013)

Τεστ 3 (20/3/2013)

Αρχείο Τεστ 4 (27/3/2013)

Τεστ 4

Αρχείο Test 5 (3/4/2013)

Test 5

Αρχείο Τεστ 6 (10/4/2013)

Test 6

Αρχείο Τεστ 7 (17/4/2013)

Τεστ 7  (17/4/2013)

Αρχείο Τεστ 8 (24/4/2013)

Τεστ 8

Αρχείο Τεστ 9 (15/5/2013)

Τεστ 9 (15/5/2013)

Αρχείο Τεστ 10 (23/5/2013)

Τεστ 10 (23/5/2013)

Τεστ 2014 Αρχείο Τεστ 1

Τεστ 1

Αρχείο Τεστ 2

Τεστ 2

Αρχείο Τεστ 3

Τεστ 3

Αρχείο Τεστ 4

Τεστ 4

Αρχείο Τεστ 5

Τεστ 5

Αρχείο Τεστ 6

Τεστ 6

Αρχείο Τεστ 7

Τεστ 7

Αρχείο Τεστ 8

Τεστ 8

Αρχείο Τεστ 9

Τεστ 9

Θέμα 11 Αρχείο Τεστ 1: Συστήματα Πολλών Σωματίων
Αρχείο Τεστ 2: Τροχιακή Στροφορμή
Αρχείο Τεστ 3: Κεντρικά Δυναμικά-Άτομο Υδρογόνου
Αρχείο Τεστ 4: Ασκήσεις άτομο Υδρογόνου - Θεωρία Spin
Αρχείο Τεστ 5: Spin - Ολική Στροφορμή (με λύσεις από Φιλίππου)
Αρχείο Τεστ 6: Μη εκφυλισμένη θεωρία διαταραχών (λύσεις από Φιλίππου)
Αρχείο Τεστ 7: Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών
Αρχείο Τεστ 8: Θεωρία Διαταραχών ΙΙ (με λύσεις από Φιλίππου)
Αρχείο Τεστ 9: Λεπτή Υφή - Φαινόμενο Zeeman
Αρχείο Τεστ 10: Χρονοεξαρτώμενη Θεωρία Διαταραχών (με λύσεις από Φιλίππου)
Αρχείο Τεστ 11: Σωμάτιο σε Ηλεκτρομαγνητικό (με λύσεις από Πλατή)
Αρχείο Τεστ 12: Σκεδαση