Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Video με εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα
Αρχείο Πληροφορίες για την Διεξαγωγή του Μαθήματος
Σελίδα Πληροφορίες και Ύλη για τις Εξετάσειςi
Αρχείο Αξιολόγηση 2007-08
Αρχείο Αξιολόγηση 2009-10
Αρχείο Χειρόγραφες Σημειώσεις Παραδόσεων (νέο, σωστή σειρά σελίδων)
Σελίδα Ευχαριστίες
Αρχείο Τυπολόγιο
Αρχείο Αξιολόγηση Προσπάθειας-Συμμετοχής Φοιτητών
Αρχείο Λύσεις Θεμάτων 1ης Προόδου
Αρχείο Λύσεις Θεμάτων 2ης Προόδου
Αρχείο Απαντήσεις στα σχόλια αξιολόγησης των φοιτητών (25/5/2011)
Αρχείο Λύσεις Θεμάτων Εξεταστικής Ιουνίου 2011
Αρχείο Βαθμολογία Εξεταστικής Ιουνίου 2011
Αρχείο Βαθμολογία Πτυχιακής Εξεταστικής 2011-12 (Ιανουάριος)
Θέμα 1 Αρχείο Video-διάλεξη 1 22/2/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 2 24/2/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 3 1/3/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 4 3/3/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 5 10/3/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 6 14/3/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 7 17/3/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 8 22/3/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 9 24/3/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 10 29/3/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 11 31/3/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 12 5/4/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 13 7/4/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 14 12/4/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 15 3/5/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 16 5/5/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 17 10/5/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 18 12/5/2011
Αρχείο Video-διάλεξη 19 16/5/2011
Αρχείο Video-διάλεξη ασκήσεων 23/5/2011
Αρχείο Video-διάλεξη Ασκήσεων 2 25/5/2011
Αρχείο Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή
Αρχείο Εξισώσεις Maxwell
Αρχείο Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα σε Υλικά
Αρχείο Σχετικιστική Ηλεκτροδυναμική
Αρχείο Συνοπτικές Σημειώσεις: Κεφ. 7 Α (Griffiths)
Αρχείο Συνοπτικές Σημειώσεις: Κεφ. 7 Β (Griffiths)
Αρχείο Συνοπτικές Σημειώσεις: Κεφ. 8Α - ΗΜ Κύματα (Griffiths)
Αρχείο Συνοπτικές Σημειώσεις: Κεφ. 8 Β - ΗΜ Κύματα (Griffiths)
Θέμα 2 Αρχείο Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 7
Αρχείο Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 8
Αρχείο Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 9
Αρχείο Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 10
Θέμα 3 Αρχείο Λυμένα Θέματα 2006
Αρχείο Λυμένα Θέματα Ιουνίου 2006 (τον Σεπτέμβριο εξ αναβολής)
Αρχείο Λυμένα Θέματα Ιουνίου 2007
Αρχείο Λυμένα Θέματα Σεπτεμβρίου 2007
Αρχείο Λυμένα Θέματα Οκτωβρίου 2007
Αρχείο Λυμένα Θέματα Ιουνίου 2008
Αρχείο Λυμένα Θέματα Σεπτεμβρίου 2008
Αρχείο Λυμένα Θέματα Φεβρουαρίου 2009
Αρχείο Λυμένα Θέματα Ιουνίου 2009
Αρχείο Λυμένα Θέματα Σεπτεμβρίου 2009
Αρχείο Λυμένα Θέματα Φεβρουαρίου 2010
Αρχείο Λυμένα Θέματα Ιουνίου 2010
Αρχείο Λυμένα Θέματα Σεπτεμβρίου 2010
Αρχείο Λυμένα Θέματα Ιανουαρίου 2011
Αρχείο Λυμένα Θέματα Σεπτεμβρίου 2011
Αρχείο Λυμένα Θέματα Πτυχιακής 2011-12 (Ιανουάριος 2012)
Θέμα 4 Σελίδα Introduction to Electrodynamics (3rd Edition) (Hardcover), David J. Griffiths
Σελίδα Schaum's Outline of Electromagnetics (Paperback), Joseph Edminister
Σελίδα Electromagnetics Problem Solver (Problem Solvers) Paperback by The Staff of REA
Σελίδα Electromagnetism Paperback by Pollack and Stump
Σελίδα Reitz J., Milford F., Christy R., Τα θεμέλια της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας, 2004, Πανεπ. Εκδ. Ε.Μ.Π.
Σελίδα Kraus J., Ηλεκτρομαγνητισμός, Εκδ. Τζιόλα
Θέμα 5 Διεύθυνση URL Νόμος Faraday
Διεύθυνση URL Νομος Lenz
Διεύθυνση URL Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα
Διεύθυνση URL Γεννήτρια Εναλλασσόμενου Ρεύματος
Διεύθυνση URL Σχετικότητα: Διαστολή του Χρόνου
Διεύθυνση URL Δυναμικές Γραμμές, Δυναμικά Διαφόρων Κατανομών Φορτίου
Δείτε τα χαρακτηριστικά πεδία και δυναμικά διαφόρων κατανομων φορτίου τις οποίες μπορείτε να επηρεάσετε με χρήση του ποντικιού.
Διεύθυνση URL Τροχιές δοκιμαστικών φορτίων σε πεδία διαφόρων κατανομών φορτίου
Διεύθυνση URL Τροχιές δοκιμαστικών φορτίων σε πεδία διαφόρων κατανομών φορτίου (3D)
Διεύθυνση URL Ηλεκτρικές Δυναμικές Γραμμές Ζεύγους Φορτίων
Διεύθυνση URL Τροχιά ηλεκτρονίου σε ηλεκτρικό πεδίο πρωτονίου
Διεύθυνση URL Συνδεσμολογίες Πυκνωτών
Διεύθυνση URL Κύκλωμα R-C
Θέμα 6 Διεύθυνση URL Βιντεοδιαλέξεις Μαθήματος Ηλεκτροδυναμικής από το MIT (από διάλεξη 16)
Διεύθυνση URL Ανάλυση-Εξήγηση του Παραδόξου της Διαλεξης 16 (ΜΙΤ)
Διεύθυνση URL Βαθμολόγηση Καθηγητών Αμερικάνικών Παν/μίων
Διεύθυνση URL Αξιολόγηση Ελληνικών Παν/μίων (Τμήματα Φυσικής και άλλα)
Διεύθυνση URL Οι κλίμακες του Σύμπαντος: Απο τον Μακρόκοσμο στον Μίκρόκοσμο!
Διεύθυνση URL Βιβλίο Ηλεκτροδυναμικής online (Bo Thide, 203 σελίδες)
Αρχείο Συνοπτικές Σημειώσεις Ηλεκτροδυναμικής (M. Perry)
Θέμα 8 Αρχείο Διάλεξη 3/4/08 1η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 4/3/08 2η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 18/3/08 1η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 18/3/08 2η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 19/3/08 1η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 19/3/08 2η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 1/4/08 1η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 1/4/08 2η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 3/4/08 1η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 3/4/08 2η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 8/4/08 1η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 8/4/08 2η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 10/4/08 1η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 10/4/08 2η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 6/5/08
Αρχείο Διάλεξη 8/5/08 1η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 12/5/08 1η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 12/5/08 2η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 13/5/08 1η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 13/5/08 2η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 20/5/08 1η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 20/5/08 2η ώρα
Αρχείο Διάλεξη 22/5/08
Θέμα 10 Αρχείο Τεστ 1
Αρχείο Τεστ 2
Αρχείο Τεστ 3
Αρχείο Τεστ 4
Αρχείο Τεστ 5
Αρχείο Τεστ 6
Αρχείο Τεστ 7
Αρχείο Τεστ 8
Αρχείο Τεστ 9
Αρχείο Τεστ 10
Αρχείο Λύσεις Τεστ 1
Αρχείο Λυμένο Test 2 (3/3/2010)
Αρχείο Λυμένο Τέστ 3
Αρχείο Λυμένο Τέστ 4
Αρχείο Λυμένο Τέστ 5
Αρχείο Λυμένο Test 6 (14/4/2010)
Αρχείο Λυμένο Test 7 (21/4/2010)
Αρχείο Λυμένο Τέστ 8 (28/4/2010)
Αρχείο Λυμένο Test 9 (5/5/2010)
Αρχείο Λυμένο Test 11 (19/5/2010)