Θέμα Όνομα Περιγραφή
Παρουσιάσεις συνεργατών Φάκελος Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (Interstitial Pulmonary Fibrosis / IPF): ευρήματα από την μοριακή ανάλυση και συσχετισμοί με τον παθογενετικό μηχανισμό της νόσου

Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (Interstitial Pulmonary Fibrosis / IPF): ευρήματα από την μοριακή ανάλυση και συσχετισμοί με τον παθογενετικό μηχανισμό της νόσου

Φάκελος Identifying novel therapeutic targets for tumors with dysregulated PI3K/mTOR signaling

Identifying novel therapeutic targets for tumors with dysregulated PI3K/mTOR signaling

Φάκελος Μοριακές Νόσοι (Molecular diseases) - Κυστική Ίνωση (Cystic Fibrosis)

Μοριακές Νόσοι (Molecular diseases) - Κυστική Ίνωση (Cystic Fibrosis)

Φάκελος Ερευνητική προσέγγιση διαταραχών του ΚΝΣ - Μοριακή βάση ψυχιατρικών διαταραχών

Ερευνητική προσέγγιση διαταραχών του ΚΝΣ - Μοριακή βάση ψυχιατρικών διαταραχών

Φάκελος Πολυπαραγοντικά νοσήματα - Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος (πειραματική προσέγγιση)

Πολυπαραγοντικά νοσήματα - Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος (πειραματική προσέγγιση)

Φάκελος Μελέτη των μονοπατιών ενδο- και εξω-κυττάρωσης με τεχνικές μικροσκοπίας

Μελέτη των μονοπατιών ενδο- και εξω-κυττάρωσης με τεχνικές μικροσκοπίας

Φάκελος Το δυναμικό γένωμα: μελέτη του φαινομένου της ρετρομετάθεσης & φυσιολογικός ρόλος των ρετροτρανσποζονίων

Το δυναμικό γένωμα: μελέτη του φαινομένου της ρετρομετάθεσης & φυσιολογικός ρόλος των ρετροτρανσποζονίων

Φάκελος Activation pathway of Src kinase reveals intermediate states as targets for drug design

Activation pathway of Src kinase reveals intermediate states as targets for drug design

Φάκελος Ενδοκρινολογία και μοριακή βιολογία: «Νέες θεραπείες, διαγνωστικοί γρίφοι»

Ενδοκρινολογία και μοριακή βιολογία: «Νέες θεραπείες, διαγνωστικοί γρίφοι»

Φάκελος In Vivo Role of the Local Hemodynamic Environment in Coronary Atherosclerosis: Bench-to-Bedside Translation

In Vivo Role of the Local Hemodynamic  Environment in Coronary Atherosclerosis: Bench-to-Bedside Translation

Φάκελος Διαφοροποίηση εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων προς καρδιαγγειακούς τύπους κυττάρων

Διαφοροποίηση εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων προς καρδιαγγειακούς τύπους κυττάρων

Φάκελος Computational Epigenetics: Combinatorial Patterns of Histone Posttranslational Modifications

Computational Epigenetics: Combinatorial Patterns of Histone Posttranslational Modifications

Μοριακές ασθένειες (2013-2014) Φάκελος Άγχος και γαστρεντερικός σωλήνας

Άγχος και γαστρεντερικός σωλήνας

Φάκελος Αυπνία

Αυπνία

Φάκελος ER stress & έλλειψη ύπνου

ER stress & έλλειψη ύπνου

Φάκελος Primary Chronic Insomnia: Neuroendocrine Regulation, Metabolism of Glucose and Lipids and alterations in HPA, HPT Axes and GnRH hormone

Primary Chronic Insomnia: Neuroendocrine Regulation, Metabolism of Glucose and Lipids and alterations in HPA, HPT Axes and GnRH hormone

Φάκελος Το Κιρκαδιανό Ρολόι στα κύτταρα & Συνέπειες διαταραχών του

Το Κιρκαδιανό Ρολόι στα κύτταρα & Συνέπειες διαταραχών του

Φάκελος Διατροφή και Καρδιαγγειακά

Διατροφή και Καρδιαγγειακά

Φάκελος Φαγητό και διάθεση

Φαγητό και διάθεση

Φάκελος Stress and cardiovascular disease

Stress and cardiovascular disease

Φάκελος Περιφερικά ρολόγια και ρολόι στο δωδεκαδάκτυλο

Περιφερικά ρολόγια και ρολόι στο δωδεκαδάκτυλο

Φάκελος Φαγητό και κατάθλιψη

Φαγητό και κατάθλιψη

Φάκελος Διατροφή και Παθήσεις του Γαστρεντερικού

Διατροφή και Παθήσεις του Γαστρεντερικού

Φάκελος Ο ύπνος

Ο ύπνος

Φάκελος Ύπνος και όνειρα

Ύπνος και όνειρα

Φάκελος Το άγχος

Το άγχος

Φάκελος Κιρκαδιανός ρυθμός και κυτταρικός κύκλος

Κιρκαδιανός ρυθμός και κυτταρικός κύκλος

Φάκελος Stress και Κατάθλιψη

Stress και Κατάθλιψη

Φάκελος Η ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt προωθεί τη νευρωνική διαφοροποίηση του γλοιοβλαστώματος

Η ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt προωθεί τη νευρωνική διαφοροποίηση του γλοιοβλαστώματος

Φάκελος Ο eIF4EBP3L ελέγχει την TORC1 στην εξαρτώμενη από τη δραστηριότητα μυϊκή ανάπτυξη ρυθμίζοντας ειδικώς την έναρξη της μετάφρασης του Mef2ca

Ο eIF4EBP3L ελέγχει την TORC1 στην εξαρτώμενη από τη δραστηριότητα μυϊκή ανάπτυξη ρυθμίζοντας ειδικώς την έναρξη της μετάφρασης του Mef2ca

Φάκελος Γλυκόλυση εντός του κυστιδίου παρέχει ενέργεια on-board για ταχεία αξονική μεταφορά

Γλυκόλυση εντός του κυστιδίου παρέχει ενέργεια on-board για ταχεία αξονική μεταφορά

Φάκελος Κιρκαδιανά μοτίβα γονιδιακής έκφρασης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και διακοπή τους στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή

Κιρκαδιανά μοτίβα γονιδιακής έκφρασης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και διακοπή τους στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή

Φάκελος Χρόνια Έκθεση στη Κορτικοστερόνη & η Μνήμη του Φόβου

Χρόνια Έκθεση στη Κορτικοστερόνη & η Μνήμη του Φόβου

Φάκελος DEspR: Ένα παράδειγμα στοχευμένης θεραπείας για τον καρκίνο

DEspR: Ένα παράδειγμα στοχευμένης θεραπείας για τον καρκίνο

Φάκελος Η διακοπή του κιρκαδιανού ρυθμού οδηγεί στην αντίσταση στην ινσουλίνη και στην παχυσαρκία

Η διακοπή του κιρκαδιανού ρυθμού οδηγεί στην αντίσταση στην ινσουλίνη και στην παχυσαρκία

Φάκελος Integrative Network Analysis Unveils Convergent Molecular Pathways in Parkinson’s Disease and Diabetes

Integrative Network Analysis Unveils Convergent Molecular Pathways in Parkinson’s Disease and Diabetes

Φάκελος Αργοί και Γρήγοροι Γάμμα Ρυθμοί Συντονίζουν Διαφορετικούς Τρόπους Χωρικής Ταξινόμησης στα Κύτταρα του Ιππόκαμπου

Αργοί και Γρήγοροι Γάμμα Ρυθμοί Συντονίζουν Διαφορετικούς Τρόπους Χωρικής Ταξινόμησης στα Κύτταρα του Ιππόκαμπου

Φάκελος Memory recall and modifications by activating neurons with elevated CREB

Memory recall and modifications by activating neurons with elevated CREB

Φάκελος CQ και Β19V

CQ και Β19V

Φάκελος Υποδοχείς GPCR : Το κλειδί στα Φάρμακα του Μέλλοντος

Υποδοχείς GPCR : Το κλειδί στα Φάρμακα του Μέλλοντος

Φάκελος GPR17 Yποδοχείς - Μελλοντική Θεραπεία για Ασθένειες του ΚΝΣ

GPR17 Yποδοχείς - Μελλοντική Θεραπεία για Ασθένειες του ΚΝΣ

Φάκελος HPRT-Deficiency Dysregulates cAMP-PKA Signaling and Phosphodiesterase 10A Expression: Mechanistic Insight and Potential Target for Lesch-Nyhan Disease?

HPRT-Deficiency Dysregulates cAMP-PKA Signaling and Phosphodiesterase 10A Expression: Mechanistic Insight and Potential Target for Lesch-Nyhan Disease?

Φάκελος Περιλήψεις εργασιών

Περιλήψεις εργασιών

Βιοτεχνολογία 2012-2013 Φάκελος Regulation of Daily Locomotor Activity and Sleep by Hypothalamic EGF Receptor Signalling

Regulation of Daily Locomotor Activity and Sleep by Hypothalamic EGF Receptor Signalling

Φάκελος Εξατομικευμένη Ιατρική

Εξατομικευμένη Ιατρική

Φάκελος Structural and functional diversity generated by alternative mRNA splicing

Structural and functional diversity generated by alternative mRNA splicing

Φάκελος Βία και επιθετικότητα, μια μοριακή προσέγγιση

Βία και επιθετικότητα, μια μοριακή προσέγγιση

Φάκελος Πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος και εξέλιξη

Πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος και εξέλιξη

Φάκελος Το μονοπάτι του RNAi

Το μονοπάτι του RNAi

Φάκελος Stress and immune system

Stress and immune system

Φάκελος Διηθητικά κυτταροτοξικα Τ-λεμφοκύτταρα στοχεύουν συμπαγείς όγκους ‘συγκρατούμενα’ από υπεραντιγονική χιμαιρική πρωτεΐνη

Διηθητικά κυτταροτοξικα Τ-λεμφοκύτταρα στοχεύουν συμπαγείς όγκους ‘συγκρατούμενα’ από υπεραντιγονική χιμαιρική πρωτεΐνη

Φάκελος Νευρικό και ανοσοποιητικό σύστημα

Νευρικό και ανοσοποιητικό σύστημα

Φάκελος Superantigens (Sags) ή Υπεραντιγόνα

Superantigens (Sags) ή  Υπεραντιγόνα

Φάκελος Τοπικός ύπνος σε ξύπνιους αρουραίους

Τοπικός ύπνος σε ξύπνιους αρουραίους

Φάκελος Efficient tumour formation by single human melanoma cells

Efficient tumour formation by single  human melanoma cells

Φάκελος Η επίδραση αντιοξειδωτικών και ογκογονιδίων στο μεταβολισμό κυττάρων που έχουν αποκολληθεί από τη βασική μεμβράνη - σωτηρία από τη μοίρα «ANOIKIS»

Η επίδραση αντιοξειδωτικών και ογκογονιδίων στο μεταβολισμό κυττάρων που έχουν αποκολληθεί από τη βασική μεμβράνη - σωτηρία από τη μοίρα «ANOIKIS»

Φάκελος Γήρανση και επιγενετική

Γήρανση και επιγενετική

Φάκελος The Serious Search for an Anti-Aging Pill

The Serious Search for an Anti-Aging Pill

Φάκελος Brain to Plasma Amyloid-β Efflux: a Measure of Brain Amyloid Burden in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease

Brain to Plasma Amyloid-β Efflux: a Measure of Brain Amyloid Burden in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease

Φάκελος Placebo and Opioid Analgesia-imaging a Shared Neuronal Network

Placebo and Opioid Analgesia-imaging a Shared Neuronal Network

Φάκελος Ανθρώπινο Γονιδίωμα

Ανθρώπινο Γονιδίωμα

Φάκελος Ενεργοποίηση και εντόπιση των Ras-like GTPases

Ενεργοποίηση και εντόπιση των Ras-like GTPases

Φάκελος Chromatin remodeling by RNA polymerase

Chromatin remodeling by RNA polymerase

Φάκελος Cell to cell fusion

Cell to cell fusion

Φάκελος HIF-1α and p53: the ODD couple?

HIF-1α and p53: the ODD couple?

Φάκελος Regulation of mRNA translation by protein folding in the endoplasmic reticulum

Regulation of mRNA translation by protein folding in the endoplasmic reticulum

Φάκελος Central control of fever and female body temperature by RANKL/RANK

Central control of fever and female body temperature by RANKL/RANK

Φάκελος Ο ρόλος της Caveolin-1 στη σύνδεση με τη Desmoglein-2 και τη δυναμική των δεσμοσωμάτων

Ο ρόλος της Caveolin-1 στη σύνδεση με τη Desmoglein-2 και τη δυναμική των δεσμοσωμάτων

Φάκελος Επιδερμική ηλεκτρονική

Επιδερμική ηλεκτρονική

Φάκελος The Connectome of a Decision-Making Neural Network

The Connectome of a Decision-Making Neural Network

Φάκελος To κρυπτόχρωμα είναι ένας αισθητήρας μπλε φωτός που ρυθμίζει τη συχνότητα διέγερσης των νευρώνων

To κρυπτόχρωμα είναι ένας αισθητήρας μπλε φωτός που ρυθμίζει τη συχνότητα διέγερσης των νευρώνων

Φάκελος H διαμεσολαβούμενη απo microrna υπερρύθμιση της συνδεδεμένης με ιντεγκρίνη κινάσης προωθεί την εξέλιξη του καρκίνου που επάγεται απο Src

H διαμεσολαβούμενη απo microrna υπερρύθμιση της συνδεδεμένης με ιντεγκρίνη κινάσης προωθεί την εξέλιξη του καρκίνου που επάγεται απο Src

Φάκελος Ο Γευσιτοπικός χάρτης των γευστικών ποιοτήτων στον εγκέφαλο των θηλαστικών

Ο Γευσιτοπικός χάρτης των γευστικών ποιοτήτων  στον εγκέφαλο των θηλαστικών

Φάκελος Αμφίδρομος έλεγχος της κοινωνικής ιεραρχίας από την αποτελεσματικότητα των νευρωνικών συνάψεων στον μέσο προμετωπιαίο φλοιό

Αμφίδρομος έλεγχος της κοινωνικής ιεραρχίας από την αποτελεσματικότητα των νευρωνικών συνάψεων στον μέσο προμετωπιαίο φλοιό

Φάκελος Quantitative Real time PCR

Quantitative Real time PCR

Φάκελος Serca2- Ελεγχόμενη από ιόντα ασβεστίου –ρυθμίζει την κερατινοκυτταρική προσκόλληση και διαφοροποίηση που διαμεσολαβούν μέσω της σφιγγολιπιδιακής διόδου : ένας θεραπευτικός στόχος για την ασθένεια του Darier

Serca2- Ελεγχόμενη από ιόντα ασβεστίου –ρυθμίζει την κερατινοκυτταρική προσκόλληση και διαφοροποίηση που διαμεσολαβούν μέσω της σφιγγολιπιδιακής διόδου : ένας θεραπευτικός στόχος για την ασθένεια του Darier

Φάκελος Ένας επιλεκτικός ρόλος της ντοπαμίνης στη μάθηση που ωθείται από την επιβράβευση

Ένας επιλεκτικός ρόλος της ντοπαμίνης στη μάθηση που ωθείται από την επιβράβευση

Βιοτεχνολογία 2011-2012 Φάκελος Bidirectional control of social hierarchy by synaptic efficacy in medial prefrontal cortex

Bidirectional control of social hierarchy by synaptic efficacy in medial prefrontal cortex

Φάκελος Directed neural differentiation of mouse embryonic stem cells is a sensitive system for the identification of novel hox gene effectors

Directed neural differentiation of mouse embryonic stem cells is a   sensitive system for the identification of novel hox gene effectors

Φάκελος Aging and gene expression in the primate brain

Aging and gene expression in the primate brain

Φάκελος Η φυσιολογική διάρκεια περιόδου του ανθρώπινου κιρκαδικού ρολογιού in vivo είναι ευθέως ανάλογη με την περίοδο στους ανθρώπινους ινοβλάστες

Η φυσιολογική διάρκεια περιόδου του ανθρώπινου κιρκαδικού ρολογιού in vivo είναι ευθέως ανάλογη με την περίοδο στους ανθρώπινους ινοβλάστες

Φάκελος Η ρύθμιση του νευρωνικού παράγοντα επιβίωσης MEF2D από την Chaperone-Mediated Autophagy

Η ρύθμιση του νευρωνικού παράγοντα επιβίωσης MEF2D από την Chaperone-Mediated Autophagy

Φάκελος Epidermal Electronics

Epidermal Electronics

Φάκελος Ο Γευσιτοπικός χάρτης των γευστικών ποιοτήτων στον εγκέφαλο των θηλαστικών

Ο Γευσιτοπικός χάρτης των γευστικών ποιοτήτων στον εγκέφαλο των θηλαστικών

Φάκελος BRCA1 tumor suppression occurs via heterochromatin-mediated silencing

BRCA1 tumor suppression occurs via heterochromatin-mediated silencing

Φάκελος Μονοκυτταρική ανατομή της μεταγραφικής ανομοιογένειας στους ανθρώπινους όγκους του παχέος εντέρου

Μονοκυτταρική ανατομή της μεταγραφικής ανομοιογένειας στους ανθρώπινους όγκους του παχέος εντέρου

Φάκελος Telomerase reactivation reverses tissue degeneration in aged telomerase

Telomerase reactivation reverses tissue degeneration in aged telomerase

Φάκελος Ο ρόλος της Caveolin-1 στη σύνδεση με τη Desmoglein-2 και τη δυναμική των δεσμοσωμάτων

Ο ρόλος της Caveolin-1 στη σύνδεση με τη Desmoglein-2 και τη δυναμική των δεσμοσωμάτων

Φάκελος Η α5 υπομονάδα του νικοτινικού υποδοχέα σηματοδότησης στην ηνία, ελέγχει την πρόσληψη της νικοτίνης

Η α5 υπομονάδα του νικοτινικού υποδοχέα σηματοδότησης στην ηνία, ελέγχει την πρόσληψη της νικοτίνης

Φάκελος Το κιρκάδιο μοριακό ρολόι δημιουργεί ετερογένεια των βλαστικών κυττάρων της επιδερμίδας

Το κιρκάδιο μοριακό ρολόι δημιουργεί ετερογένεια των βλαστικών κυττάρων της επιδερμίδας

Φάκελος A PGC1-α-dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis

A PGC1-α-dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis

Φάκελος Insulin-Like Growth Factors Promote Vasculogenesis in Embryonic Stem Cells

Insulin-Like Growth Factors Promote Vasculogenesis in Embryonic Stem Cells

Φάκελος Αμφίδρομος έλεγχος της κοινωνικής ιεραρχίας από την αποτελεσματικότητα των νευρωνικών συνάψεων στον μέσο προμετωπιαίο φλοιό

Αμφίδρομος έλεγχος της κοινωνικής ιεραρχίας από την αποτελεσματικότητα των νευρωνικών συνάψεων στον μέσο προμετωπιαίο φλοιό

Φάκελος Ένας επιλεκτικός ρόλος της ντοπαμίνης στη μάθηση που ωθείται από την επιβράβευση

Ένας επιλεκτικός ρόλος της ντοπαμίνης στη μάθηση που ωθείται από την επιβράβευση

Φάκελος Τα κύτταρα Langerhans διευκολύνουν την βλάβη του DNA στο πλακώδες επιθήλιο με συνέπεια το καρκίνωμα

Τα κύτταρα Langerhans διευκολύνουν την βλάβη του DNA στο πλακώδες επιθήλιο με συνέπεια το καρκίνωμα

Φάκελος H γονιδιακή πολυπλοκότητα του πρωτογενούς ανθρώπινου καρκίνου του προστάτη

H γονιδιακή πολυπλοκότητα  του πρωτογενούς ανθρώπινου  καρκίνου του προστάτη

Φάκελος Η γενετική βάση της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας που οφείλεται σε πρόδρομα Τ λεμφοκύτταρα

Η γενετική βάση της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας που οφείλεται σε πρόδρομα Τ λεμφοκύτταρα

Φάκελος Η καταστολή της πρωτεΐνης FOXM1 καθιστά τα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα ευπαθή στον κυτταρικό θάνατο, ο οποίος επιφέρεται από την καταστροφή του DNA

Η καταστολή της πρωτεΐνης FOXM1 καθιστά τα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα ευπαθή στον κυτταρικό θάνατο, ο οποίος επιφέρεται από την καταστροφή του DNA

Φάκελος Κιρκάδιοι ρυθμοί στα ανθρώπινα ερυθρά αιμοσφαίρια

Κιρκάδιοι ρυθμοί στα ανθρώπινα ερυθρά αιμοσφαίρια

Φάκελος Μουσική και συναισθήματα στον εγκέφαλο: θέματα οικειότητας

Μουσική και συναισθήματα στον εγκέφαλο: θέματα οικειότητας

Φάκελος Mutations causing syndromic autism define an axis of synaptic pathophysiology

Mutations causing syndromic autism define an axis of synaptic pathophysiology

Φάκελος Η Cdk5 απαιτείται για τη λειτουργία της μνήμης και την πλαστικότητα του ιπποκάμπου μέσω του σηματοδοτικού μονοπατιού του cAMP

Η Cdk5 απαιτείται για τη λειτουργία της μνήμης και την πλαστικότητα του ιπποκάμπου μέσω του σηματοδοτικού μονοπατιού του  cAMP

Φάκελος Η διαμεσολαβούμενη απo microrna υπερρύθμιση της συνδεδεμένης με ιντεγκρίνη κινάσης προωθεί την εξέλιξη του καρκίνου που επάγεται απο Src

Η διαμεσολαβούμενη απo microrna υπερρύθμιση της συνδεδεμένης με ιντεγκρίνη κινάσης προωθεί την εξέλιξη του καρκίνου που επάγεται απο Src

Φάκελος Endocrine Regulation of Male Fertility by the Skeleton

Endocrine Regulation of Male Fertility by the Skeleton

Φάκελος Το Τ-αντιγόνο του JCV ρυθμίζει μεταβολικές οδούς της γλυκόζης σε καρκινικά κύτταρα εγκεφάλου

Το Τ-αντιγόνο του JCV ρυθμίζει μεταβολικές οδούς της γλυκόζης σε καρκινικά κύτταρα εγκεφάλου

Φάκελος To κρυπτόχρωμα είναι ένας αισθητήρας μπλε φωτός που ρυθμίζει το ποσοστό διέγερσης των νευρώνων

To κρυπτόχρωμα είναι ένας αισθητήρας μπλε φωτός που ρυθμίζει το ποσοστό διέγερσης των νευρώνων

Φάκελος Ηλικιακά εξαρτώμενη γονιδιακή έκφραση του εγκεφάλου και ανωμαλίες CNVs στον αυτισμό που υποδηλώνουν την ύπαρξη διαφόρων παθολογικών διεργασιών στον νεαρό έναντι του ώριμου εγκεφάλου

Ηλικιακά εξαρτώμενη γονιδιακή έκφραση του εγκεφάλου και ανωμαλίες CNVs στον αυτισμό που υποδηλώνουν την ύπαρξη διαφόρων παθολογικών διεργασιών στον νεαρό έναντι του ώριμου εγκεφάλου

Φάκελος Το ΡΙΝΚ1 επιλεκτικά σταθεροποιεί τα εξασθενημένα μιτοχόνδρια για να ενεργοποιήσει την Παρκίνη(Parkin)

Το ΡΙΝΚ1 επιλεκτικά σταθεροποιεί τα εξασθενημένα μιτοχόνδρια για να ενεργοποιήσει την Παρκίνη(Parkin)

Φάκελος Γενετική ποικιλοχρωμία της αρχιτεκτωνικής των κλώνων και των πολλαπλασιαστικών κυττάρων στη λευχαιμία

Γενετική ποικιλοχρωμία της αρχιτεκτωνικής των κλώνων και των πολλαπλασιαστικών κυττάρων στη λευχαιμία

Φάκελος Αυξορρύθμιση του microRNA-34a κατά τη διάρκεια των επιληπτικών κρίσεων που προκαλούν το θάνατο των νευρώνων

Αυξορρύθμιση του microRNA-34a κατά τη διάρκεια των επιληπτικών κρίσεων που προκαλούν το θάνατο των νευρώνων

Φάκελος Serca2- Ελεγχόμενη από ιόντα ασβεστίου –ρυθμίζει την κερατινοκυτταρική προσκόλληση και διαφοροποίηση που διαμεσολαβούν μέσω της σφιγγολιπιδιακής διόδου : ένας θεραπευτικός στόχος για την ασθένεια του Darier

Serca2-Ελεγχόμενη από ιόντα ασβεστίου –ρυθμίζει την κερατινοκυτταρική προσκόλληση και διαφοροποίηση που διαμεσολαβούν μέσω της σφιγγολιπιδιακής διόδου : ένας θεραπευτικός στόχος για την ασθένεια του Darier

Φάκελος Broca’s Region: Novel Organizational Principles and Multiple Receptor Mapping

Broca’s Region: Novel Organizational Principles and Multiple Receptor Mapping

Φάκελος Τοπικός ύπνος σε ξύπνιους αρουραίους

Τοπικός ύπνος σε ξύπνιους αρουραίους

Φάκελος Prions are a common mechanism for phenotypic inheritance in wild yeasts

Prions are a common mechanism for phenotypic inheritance in wild yeasts

Φάκελος Η επίδραση της μεθοτρεξάτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Η επίδραση της μεθοτρεξάτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Φάκελος Ras Stabilization Through Aberrant Activation of Wnt/β-Catenin Signaling Promotes Intestinal Tumorigenesis

Ras Stabilization Through Aberrant Activation of Wnt/β-Catenin Signaling Promotes Intestinal Tumorigenesis