Θέμα Όνομα Περιγραφή
Σελίδα Tο οπτικοακουστικό υλικό σε μορφή zip για τοπική προβολή στον υπολογιστή σας
Tο οπτικοακουστικό υλικό σε μορφή zip για τοπική προβολή στον υπολογιστή σας
Σελίδα Ο οδηγός χρήσης σε μορφή pdf για τοπική προβολή στον υπολογιστή σας
Ο οδηγός χρήσης σε μορφή pdf για τοπική προβολή στον υπολογιστή σας
Θέμα 1 URL Πιέστε εδώ για προβολή του σχετικού video
Θέμα 2 URL Πιέστε εδώ για προβολή του σχετικού video
Θέμα 3 URL Πιέστε εδώ για προβολή του σχετικού video
Θέμα 4 URL Πιέστε εδώ για προβολή του σχετικού video
Θέμα 5 URL Πιέστε εδώ για προβολή του σχετικού video
Θέμα 6 URL Πιέστε εδώ για προβολή του σχετικού video
Θέμα 7 Σελίδα Δοκιμαστική σύνθεση κειμένου
Δοκιμαστική σύνθεση κειμένου - Σύνοψη
Σελίδα Δοκιμαστική σύνθεση ιστοσελίδας
Δοκιμαστική σύνθεση ιστοσελίδας - Σύνοψη
URL Δοκιμαστική σύνδεση με ένα αρχείο ή ιστοσελίδα

Δοκιμαστική σύνδεση με ένα αρχείο ή ιστοσελίδα

Φάκελος Δοκιμαστικός καταλόγος
Δοκιμαστικός καταλόγος
URL Πιέστε εδώ για προβολή του σχετικού video
Θέμα 8 URL Πιέστε εδώ για προβολή του σχετικού video
Θέμα 9 URL Πιέστε εδώ για προβολή του σχετικού video
Θέμα 10 URL Πιέστε εδώ για προβολή του σχετικού video